Background Image
Previous Page  3 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 8 Next Page
Page Background

2

T R AN S P AR E NCY I N FO

e d i t o r i a l

Pe 9 iunie va fi dezbătută în Parlamentul European Di-

rectiva privind Drepturile Acționarilor (2014/0121-

COD). O coaliție de organizații neguvernamentale,

printre care și Transparency International, pledează

pentru aprobarea directivei. Redăm aici poziția elabo-

rată de coaliție în acest demers. Aprobarea Directivei

ar aduce o îmbunătățire a standardele guvernanței

corporative în companiile europene și ar crește tran-

sparența fiscală. Aceste standarde de transparență vor

promova competitivitatea și investitiile, înlăturând în

același timp de pe piață companiile corupte.

Publicarea informa’iilor mai detaliate despre companii poate dezvălui monopolurile din anumite piețe, încu-

rajând astfel concurența, care la rândul său stimulează creșterea, coboară prețurile pentru consumatori și,

în cele din urmă, crește competitivitatea afacerilor europene.

O evaluare a impactului realizată de Comisia Europeană arată că investițiile ar putea crește ca urmare a

acestui model de transparență, întrucât investitorii se vor simți mai în siguranță să investească în compa-

nii care își demonstrează în mod activ angajamentul de a respecta cel mai înalt grad de transparență. De

asemenea, un plus de transparență poate elimina practicile nocive ieșite la iveală în ultimii ani în companii-

le multinaționale care doresc să opereze pe piața europeană, dar care vor să facă acest lucru exploatând

sistemul fiscal pentru a-și reduce, aproape la zero, plata taxelor și impozitelor.

Transparența fiscală va contribui totodată la uniformizarea condițiilor de concurență pentru IMM-urile euro-

pene și companiile multinaționale. În prezent, IMM-urile – care de altfel contribuie cel mai mult la creșterea

economică și la crearea de locuri de muncă în Europa – sunt în dezavantaj față de companiile multinațio-

nale, care își transferă profiturile în paradise fiscale.

În multe cazuri, IMM-urile sunt deja obligate să dezvăluie mare parte a informațiilor care vor fi cerute com-

paniilor multinaționale prin Directiva amintită. Prin urmare, nu este vorba de impunerea unor poveri nejusti-

ficate mediului de afaceri, ci mai degrabă de crearea unui cadru în care toate companiile, indiferent de mă-

rime, să aibă șanse egale.

Mai multe bănci și companii mari au publicat deja online informații financiare, iar afacerile lor nu au avut de

suferit din cauza transparenței sporite, dimpotrivă. De altfel, 59% dintre directorii executivi ai marilor com-

panii pledează pentru o transparență sporită, prin publicarea informațiilor financiare cheie din cadrul com-

paniei.

Directiva privind Drepturile Acționarilor cuprinde un articol important, Articolul 2 (amendament la Directiva

nr. 2013/34/EU) care va solicita marilor companii care operează în Europa să publice datele privind țările

în care își declară profiturile și țările unde plătesc taxe și impozite. Aceasta este prevederea care sperăm

că va aduce beneficiile descrise.

Transparen

ț

a fiscală dezbătută în Parlamentul European

Standarde UE