Background Image
Previous Page  5 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 8 Next Page
Page Background

T R AN S P AR E NCY I N FO

4

b u n e p r ac t i c i

1

Către întreprinderile globale

Interziceţi plăţile de facilitare.

Plăţile

de facilitare sunt o formă de mită şi

trebuie tratate ca atare. Plăţile de facili-

tare sunt parte a cercului corupției și

erodează standardele din mediul public şi de afa-

ceri, contribuind la un climat care încurajează

corupţia la scară largă în sectorul public şi

fraudarea statului. Tot mai multe companii admit că

plăţile de facilitare pot prezenta riscuri legale şi de

reputaţie şi pot cauza costuri considerabile. Prin

urmare, aceste companii au adoptat o politică de

toleranță zero (zero-tolerance policy) privind plăţile

de facilitare.

Dezvăluiţi public toate donaţiile politice.

Publi-

carea donațiilor politice permite cetățenilor să

înțeleagă influența pe care companiile doresc să o

exercite asupra proceselor politice și activitățile de

lobby pe care le desfășoară. Principiile

Transparency International pentru Combaterea

Corupţiei în Mediul de Afaceri (Transparency Inter-

national Business Principles for Countering Brib-

ery) susţin că o companie şi angajaţii săi, agenţii,

responsabili pe lobby sau alţi intermediari nu

trebuie să contribuie direct sau indirect către par-

tide politice, organizaţii sau persoane implicate în

acest sector “ca modalitate de a obţine avantaje

nedrepte în tranzacţiile comerciale”. În cazul con-

tribuţiei făcute partidelor politice, Principiile de

Afaceri recomandă ca întreprinderile să publice

informațiile respective.

Dezvăluiţi public listele complete ale filialelor,

companiilor afiliate , asociațiilor în participați-

une și ale altor entități.

Mult prea puţine companii

ating acest nivel de transparenţă. Dezvăluirea

trebuie să includă toate filialele şi sucursalele,

pentru a oferi o imagine corectă de ansamblu

asupra activităţilor companiei. Dat fiind rolul critic în

economia globală al băncilor și instituțiilor finan-

ciare, acestea trebuie să fie responsabile faţă de

toate părțile interesate, inclusiv investitori, şi

trebuie să dezvăluie listele complete ale filialelor,

companiilor afiliate, asociațiilor în participațiune și

ale altor entități. Companiile din sectorul tehnologic

ale căror produse şi servicii facilitează deschiderea

şi transparenţa nu trebuie să rămână codaşe şi

trebuie să preia iniţiativa în dezvăluirea informaţiilor

cu privire la structurile corporative şi ţările în care

operează.

Publicaţi conturile financiare din fiecare ţară în

care funcţionaţi.

Acesta este un pas important

care permite monitorizarea efectivă a comporta-

mentului corporativ, respectiv a evaluării corecte

de către autoritățile fiscale naționale. Asemenea

dezvăluiri pot contribui la atenuarea riscurilor

politice şi de reputaţie şi la creşterea siguranţei in-

vestiţiilor. Companiile din sectoarele cheie ale in-

dustriei, precum serviciile financiare, tehnologia şi

resursele naturale trebuie să devină mai transpar-

ente.

2

Către guverne și organismele

de reglementare

Implementaţi legi puternice pentru

combaterea mitei şi puneţi la dis-

poziţie resursele necesare imple-

mentării lor.

Legislaţia poate ridica ştacheta în

practicile companiilor. Legislaţia împotriva mitei

adoptată de Marea Britanie în 2010 a direcţionat

atenția companiilor către programele lor anti-

corupţie. Întreprinderile britanice activează cel mai

bine în domeniul programelor anticorupţie. La polul

opus, transparența scăzută din China şi Japonia

indică nevoia implementării legislației străine

privind mita și determină companiile să adopte

măsuri puternice de conformitate pentru a reduce

Recomandări Transparency International

Pentru

transparen

ț

a în raportarea corporativă