Background Image
Previous Page  7 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 8 Next Page
Page Background

T R AN S P AR E NCY I N FO

6

e v e n i me n t e

Ș

ti ri

ș

i evenimente

Transparency International lansează “Ini

ț

iativa corup

ț

ia în sport”

În urma scandalului FIFA, Transparnency International lansează inițiativa “corupția în sport” (Corruption in

Sports Initiative), care creează un cadru pentru analize, comentarii și recomandări pentru organismele de

conducere din domeniului sportiv, astfel încât să consolideze transparența, responsabilitatea și participarea.

Inițiativa va concentra eforturile filialelor Transparency International și a mișcării anticorupție pentru a com-

bate corupția în lumea sportului.

http://www.transparency.org/news/feature/sport_integrity

UN Global Compact a lansat filiala românească

În luna mai 2015 s-a deschis filiala românească a rețelei UN Global Compact. Secretarul general al Națiunilor

Unite, Kofi Annan, a lansat UN Global Compact în anul 2000, pentru a controla puterea acțiunii colective în

promovarea cetățeniei corporative responsabile. Global Compact oferă un cadru de zece principii din patru

categorii diferite – drepturile omului, standardele muncii, protecția mediului și anticorupție – în care com-

paniile sunt invitate să-și conducă operațiunile. “Rețelele Locale au sarcina importantă de a stabili bazele

programului Global Compact în contextul național – în legătură cu prioritățile și nevoile locale – și să ofere

participanților oportunități pentru o înțelegere mai bună și pentru împărtășirea experiențelor legate de

promovarea principiilor Global Compact, pentru parteneriate și raportare”. (Director Executiv Georg Kell)

http://www.globalcompactromania.ro/?lang=ro