acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training            Romana English
acasa > media > comunicate de presa > 2009
stiri  comunicate de presa     Tipareşte aceasta pagina

stop@opriticodurile.ro

 +4 021 317 71 70
29 aprilie 2009

Scrisoare deschisă către Instituţiile Comunităţii Europene şi opinia publică

SITUAŢIE ALARMANTĂ ÎN PRIVINŢA STATULUI DE DREPT ÎN ROMÂNIA

Noi, organizaţiile semnatare, constituente ale societăţii civile din România, dorim să atragem atenţia cu privire la situaţia extrem de alarmantă ivită în ţara noastră în ceea ce priveşte adoptarea, de către Guvernul României, a Codului Civil, a Codului Penal şi a Codurilor de Procedură Civilă, respectiv Penală.

O asemenea iniţiativă a avut loc fără respectarea procedurilor legale şi a standardelor europene cu privire la transparenţă şi participare civică, afectând adoptarea legislaţiei fundamentale pentru cetăţenii români. În calitate de cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, românii ar trebui să fie beneficiarii unui proces legislativ guvernat de reguli clare şi deschidere. Considerăm că abuzul acestor proceduri, încălcarea legislaţiei existent şi nerespectarea drepturilor civice şi politice de către Guvernul României are implicaţii profunde şi negative în privinţa întregii societăţi europene.

În acest sens, atragem atenţia cu privire la următoarele aspecte:

 • Guvernul României a sesizat Senatul cu noile proiecte de Cod Civil, Cod Penal, Cod de Procedură Civilă şi Cod de Procedură Penală pentru adoptarea acestora, fără respectarea prevederilor:
  • Legii 25/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
  • Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
  • Legii 317/2004 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
 • Ca o consecinţă a acestor încălcări ale legii, noile propuneri de coduri conţin o serie de prevederi deja declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională a României, astfel având ca rezultat un proces legislativ ilegal şi ilegitim.
 • Aceste coduri reprezintă infrastructura legală a unui stat, având un impact social echivalent cu cel al Constituţiei şi, prin urmare, ar trebui să reflecte priorităţile fundamentale ale societăţii; cu toate acestea, societatea nu a fost nici întrebată şi nici auzită în această privinţă.
 • Având în vedere cele de mai sus, ne-am adresat:
  • Guvernului României, cerând retragerea din Parlament şi reluarea procesului de adoptare cu respectarea cerinţelor legale
  • Parlamentului României, cu solicitarea încetării procedurilor legislative şi a identificării mijloacelor procedurale legale care să conducă la o dezbatere publică reală a formelor finale ale celor patru coduri, şi
  • Preşedintelui României, pentru a media, conform prevederilor Constituţiei ,, între stat şi societate. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la un acord cu privire la îndreptarea neajunsurilor legale şi procedurale menţionate

Nerespectând legislaţia naţională, acţiunile Guvernului României nu sunt conforme cu criteriile de la Copenhaga care au justificat aderarea României la Uniunea Europeană. În acest caz, modalitatea de abordare a celor patru coduri de către Guvernul României nu demonstrează şi nici nu susţine existenţa instituţiilor garante ale democraţiei, supremaţia legii, drepturile omului şi protecţia minorităţilor, toate acestea necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Totodată, autorităţile române au încălcat prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, în a cărei introducere se afirmă că aceste drepturi şi libertăţi fundamentale constituie temelia însăşi a justiţiei şi a păcii în lume, iar menţinerea acestora se bazează în mod esenţial, pe de o parte, pe un regim politic cu adevărat democratic, iar pe de altă parte, pe o concepţie comună şi un respect comun al drepturilor omului din care acestea decurg. În acest caz, drepturile civile şi politice ale românilor de a participa la procesul decizional au fost grav încălcate.

În mod semnificativ, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată de majoritatea statelor membre, între care şi România, subliniază de asemenea o serie de abordări fundamentale de natură a asigura o democraţie reprezentativă şi echitabilă, între care procesele de participare şi reprezentare publică în ceea ce priveşte elaborarea politicilor publice au un caracter esenţial. Preambulul Convenţiei stipulează responsabilitatea ce revine statelor de a eradica acest flagel şi faptul că acestea trebuie să coopereze între ele, cu sprijinul şi participarea persoanelor şi grupurilor care nu aparţin sectorului public, cum ar fi societatea civilă, organizaţiile neguvernamentale şi comunităţile de persoane, pentru ca eforturile lor în acest domeniu să fie eficiente şi promovează totodată principiile de echitate, de responsabilitate şi de egalitate în faţa legii, precum şi necesitatea păstrării integrităţii şi favorizării unei culturi de refuz al corupţiei.

Având în vedere modul flagrant în care Guvernul României au ignorat multe dintre standardele Europene şi internaţionale, noi, în calitate de reprezentanţi ai unor organizaţi ale societăţii civile, dorim să transmitem un protest ferm cu privire la lipsa de respect pe care autorităţile de la Bucureşti o arată faţă statul de drept şi faţă de principiile democratice care ar trebui să guverneze drepturile tuturor cetăţenilor europeni, inclusiv ale celor care trăiesc în România.

O reformă legislativă fundamentală pentru societatea românească reflectă practica autorităţilor aflată în total dezacord cu principiile transparenţei, responsabilităţii şi participării ce sunt cerute şi respectate de către Uniunea Europeană şi statele vecine.

Descarca intregul continut al scrisorii (PDF)

Coaliţia „Opriţi Codurile!”:

Transparency International România,
Centrul de Resurse Juridice,
Agenţia de Monitorizare a Presei – Active Watch,
Asociaţia Jurnaliştilor din România,
Asociaţia Pro Democraţia,
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România,
Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale,
Convenţia Organizaţiilor Media,
Centrul de Resurse pentru Participare Publică,
Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind,
Centrul pentru Jurnalism Independent,
Federaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile,
Institutul Român de Training,
Organizaţia Salvaţi Copiii,
Asociaţia Patronală a Editorilor Locali,
Asociaţia ACCEPT,
Liga Apărării Drepturilor Omului (filialele Satu Mare şi Timiş),
Asociaţia Consumatorilor de Media,
Societatea Timişoara.


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
fiti informati
Stay Informed

Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale