Arii de conformitate: Direcţii de lucru” se axează pe ideile de conformitate, de securizare a procesului decizional şi de acţiune colectivă. În primul rând, studiul propune un set de mecanisme de conformitate în următoarele arii: guvernarea corporativă, practici în domeniul muncii, anti-corupţie, mediu, practici de marketing, responsabilitatea pentru produs, practici concurenţiale. În al doilea rând, el oferă nişte soluţii concrete pentru securizarea procesului decizional al companiilor, şi anume peer decision, shared decision şi avertizarea de integritate.

La final, studiul propune o serie de instrumente de acțiune colectivă menite să motiveze atât stakeholderii unei  companii să se implice mai mult în activitatea acesteia, cât şi companiile să facă eforturi de a-şi implica stakeholderii în activitatea desfăşurată.

Prin aplicarea diligentă a mecanismelor şi instrumentelor propuse de studiu, companiile îşi vor îmbunătăţi semnificativ performanța în materie de conformitate şi relaţia cu stakeholderii.

descarcă studiul [PDF]