Transparency International Romania implements Business Integrity Country Agenda (BICA) for Romania, a project coordinated by Transparency International - Secretary and financed by EBRD.


The public politic proposal identifies the needs and vulnerabilities of the business environment in Romania and makes recommendations for the public authorities, as well as for citizens and the civic society. It was created inside the “Increasing the role of the judiciary system in preventing corruption in the business environment” project.The research report formalizes the results of the opinion poll, which represents a component from the project “Increasing the role of the judiciary in preventing corruption in the business environment”, funded by The National Bilateral Relations Fund, the third call, RO01 program - Technical support and Bilateral Fund at National Level - Priority Areas: Justice and Internal Affairs, implemented by Transparency International Romania and Transparency International Norway.


The guide includes topics such as: the analyze of the values which represent the infrastracture of the Romanian business; perceptions and organizational practices; the specific, legislative framework, which can be applied at national level; concepts that can be applied for business integrity; solutions and recomandations for Transparency International Romania.


  • Transparency in Corporate Reporting

Transparency in Corporate Reporting (TRAC) analizează 124 de companii din lista Forbes a celor mai mari firme din lume cotate la bursă.
Raportul arată că cele mai mari companii ale lumii nu dezvăluie aproape deloc detalii financiare privind activitățile lor in afara țărilor de origine. 90 din 124 de companii nu dezvăluie taxele pe care le plătesc în țări străine, iar 54 nu pun la dispoziție informații despre câștigurile lor peste hotare.

  • Integritatea in mediul de afaceri - modele de bune practici europene

Promovarea integrității este vitală în combaterea practicilor ilegale și lipsite de etică ce pot apărea în mediul de afaceri de zi cu zi.Studiul oferă o trecere în revistă a principalelor standarde de conformitate aplicabile, în România, tuturor categoriilor de companii, indiferent de domeniul în care operează și care converg către o conduit integră în afaceri. Studiul se adresează cu precădere ofițerilor de conformitate care doresc fie să pună bazele unui astfel de sistem în companiile pentru care lucrează, fie să îl testeze sau revizuiască pe cel existent.


Volumul de față răspunde la întrebări de genul „ce poate face organizaţia mea ca să fie un lider moral?”. Altfel spus, este despre cum pot întări companiile buna reputaţie pe piaţă şi creşte performanţa prin asumarea poziţiei de lider în materie de etică în afaceri.Studiul oferă o privire de ansamblu asupra modului în care politicile de integritate și codurile de etică sunt respectate, aplicate de către companiile private din România.


Studiul oferă o privire de ansamblu asupra modului în care politicile de integritate și codurile de etică sunt respectate, aplicate de către companiile private din România.

 


Transparency International Romania Studies