Transparency International Romania implementează în România “Business Integrity Country Agenda (BICA)”, un proiect coordonat de Transparency International - Secretariat cu sediul la Berlin şi finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.


Propunerea de politică publică identifică nevoile și vulnerabilitățile mediului de afaceri din România şi face recomandări pentru mediul de afaceri, pentru autoritățile publice, precum şi pentru cetățeni și societatea civilă.Raportul de cercetare formalizează rezultatele sondajului de opinie, care reprezintă o parte componentă a proiectului „Creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivel național Apelul III, Programul RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național – Arii Prioritare: Justiție și Afaceri Interne, implementat de Asociația Română pentru Transparență Transparency International România și Transparency International Norway.


Ghidul cuprinde subiecte precum: Radiografia valorilor care stau la baza mediului de afaceri autohton; Percepţii şi practici organizaţionale; Cadrul legislativ specific, aplicabil la nivel national; Concepte aplicabile pentru derularea de afaceri integre; Soluţii şi recomandări Transparency International Romania.


  • Transparency in Corporate Reporting

Transparency in Corporate Reporting (TRAC) analizează 124 de companii din lista Forbes a celor mai mari firme din lume cotate la bursă.
Raportul arată că cele mai mari companii ale lumii nu dezvăluie aproape deloc detalii financiare privind activitățile lor in afara țărilor de origine. 90 din 124 de companii nu dezvăluie taxele pe care le plătesc în țări străine, iar 54 nu pun la dispoziție informații despre câștigurile lor peste hotare.

  • Integritatea in mediul de afaceri - modele de bune practici europene

Promovarea integrității este vitală în combaterea practicilor ilegale și lipsite de etică ce pot apărea în mediul de afaceri de zi cu zi.Studiul oferă o trecere în revistă a principalelor standarde de conformitate aplicabile, în România, tuturor categoriilor de companii, indiferent de domeniul în care operează și care converg către o conduit integră în afaceri. Studiul se adresează cu precădere ofițerilor de conformitate care doresc fie să pună bazele unui astfel de sistem în companiile pentru care lucrează, fie să îl testeze sau revizuiască pe cel existent.


Volumul de față răspunde la întrebări de genul „ce poate face organizaţia mea ca să fie un lider moral?”. Altfel spus, este despre cum pot întări companiile buna reputaţie pe piaţă şi creşte performanţa prin asumarea poziţiei de lider în materie de etică în afaceri.Studiul oferă o privire de ansamblu asupra modului în care politicile de integritate și codurile de etică sunt respectate, aplicate de către companiile private din România.

  • Raport National asupra Coruptiei

Raportul Naţional asupra Corupţiei 2012 îşi propune să expună în mod analitic o sumă de aspect pozitive şi negative, oferind în acelaşi timp puncte de reper şi posibile soluţii pentru politicile publice din domeniu care au avut rezultate slabe.Studiul oferă o privire de ansamblu asupra modului în care politicile de integritate și codurile de etică sunt respectate, aplicate de către companiile private din România.

 


Studii Transparency International Romania