Indicele Platitorilor de Mita este un clasament a 30 de ţări exportatoare în funcţie de dipoziţia firmelor lor de a da mită în afara graniţelor naţionale. Sondajul urmăreşte folosirea mitei de către companiile al căror cartier general se află într-una din cele 30 de ţări mari exportatoare ale (în termeni regionali sau globali). Se bazează pe două întrebări adresate unor persoane cu poziţii executive din companii, care sunt chestionaţi cu privire la practicile firmelor străine din ţara lor. Pentru a evalua oferta de mită, executivii le sunt adresate urmatoarele intrebari:

  • “Din lista de ţări de mai jos, va rugăm să selectaţi acele naţionalităţi ale companiilor straine care au afaceri în cea mai mare măsură în ţara dvs”.
  • “După experienţa dvs, în ce măsură firmele din ţările selectate fac plăţi neoficiale sau dau mită?” In functie de raspunsurile primite, ţările au fost clasificare pe o scala de 10 puncte (de la 1=mita este comună, la o 10=mita nu are loc). O medie a fost calculată pentru fiecare ţară în funcţie de numărul de evaluări oferite de respondenţi, cu excepţia evaluărilor privind propria ţară. Ţările sunt clasate în funcţie de punctajele medii obţinute pentru fiecare ţară.

Indicele utilizează cercetarea Executive Opinion Survey (EOS) realizată de institutele partenere ale Forumului Economic Mondial. Forumul Economic Mondial este reponsabil pentru coordonarea cercetării şi controlul calităţii datelor, însă se bizuie pe o reţea de institute care realizează cercetarea la nivel local. Parneterii Forumului includ departamente economice ale universităţilor naţionale, centre independente de cercetare şi-sau organizaţii de afaceri.

Pana in anul 2007 au fost realizate numai trei editii ale acestui indice, respective in 1999, 2002 si 2006. Pentru a consulta continutul Indicelui realizat in 1999 apasati aici. 

Romania nu a fost inclusa pana in prezent in acest Indice, neindeplinind conditia de a fi lider in export regional sau mondial.


Ţările incluse in Indice sunt lidere în export regional sau mondial, iar exporturile lor însumate au reprezentat în 2005 82% din totalul mondial, conform FMI.

Indici si statistici