Local Integrity System (LIS) - program de asistenta tehnica pentru Administratia Publica Locala

Folosind instrumentele elaborate de Transparency International, TI-Romania pune la dispoziţia celor interesaţi un amplu program de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru Administraţia Publică Locală.

Programul cuprinde trei etape principale.

Etapa I

Transparenţa şi responsabilitatea publică a autorităţilor locale

Etapa II

Actualizarea procedurilor aplicabile activităţii Consiliului Local

Etapa III

Managementul performanţei şi motivarea salarială a personalului


Beneficii

Evaluează gradul de eficiență al procedurilor și mecanismelor existente pentru  promovarea transparenței și integrității, în scopul de a lupta împotriva corupției la nivel local

Identifică principalele puncte forte și principalele slăbiciuni existente la nivelul administrației publice locale

Formulează recomandări în privința reformelor aplicabile în cadrul instituției

Dezvoltă un plan de sustenabilitate în vederea îmbunătățirii integrității locale, în colaborare cu actorii cheie