Ghidul cuprinde subiecte precum: Radiografia valorilor care stau la baza mediului de afaceri autohton; Percepţii şi practici organizaţionale; Cadrul legislativ specific, aplicabil la nivel national; Concepte aplicabile pentru derularea de afaceri integre; Soluţii şi recomandări Transparency International Romania.


Dreptul la asistenţă judiciară gratuită este parte indispensabilă a garanţiilor dreptului la un proces echitabil. Esenţa acestui drept constă în faptul că o persoană poate beneficia de scutiri sau înlesniri privind cheltuielile respective ori poate fi asistată sau reprezentată de un avocat fără a fi obligată să achite cheltuielile asociate cu serviciile acestuia.


Ghidul de integritate in administrarea sistemului judiciar este un îndrumar cu privire la interpretarea unitară a prevederilor procedurale administrative interne.Ghidul vine în sprijinul societăţii civile, instituţiilor şi autorităţilor publice la nivel central şi local, precum şi a publicului larg, prin informare şi conştientizare asupra importanţei absorbţiei eficiente şi în condiţii de integritate a fondurilor europene alocate României.


Ghidul cuprinde: -Aspecte generale privitoare la organizarea şi funcţionarea serviciilor publice locale. -Tipurile de servicii publice organizate la nivelul municipiului craiova şi structura acestora. -Cum puteţi interveni dumneavoastră pentru îmbunătăţirea serviciilor publice. -Glosar de termini. -Adrese utile.


Publicaţia este un ghid prin care este explicat conceptul de integritate publică în mediul educational, cu scopul de a încuraja o atitudine proactivă de abordare a situaţiilor cu potenţial ridicat de neintegritate, identificate de profesori, personal administrativ, elevi sau părinţi.În ghid sunt prezentate prevederile Legii 52/2003, instrumentele de informare şi consultare ale cetăţenilor care pot face posibilă aplicarea acestei legi cu eficienţă, şi recomandări de îmbunătăţire a stării de fapt.


Raport de monitorizare a cazurilor sesizate Centrului de Resurse Anticorupţie în domeniul Justiţie, în perioada ianuarie 2006 – octombrie 2006


Prin acest ghid se urmăreşte prezentarea sistemului de drept procesual românesc, prin prezentarea detaliată a principiilor de drept, a competenţelor instanţelor judecătoreşti, a drepturilor procedurale şi procesuale existente, cu scopul de a revela publicului larg mijloacele legale de plîngere împotriva actelor sau faptelor de corupţie.Ghidul are ca scop educarea şi informarea cetăţenilor cu privire la mijloacele legale în dobândirea şi redobîndirea dreptului de proprietate. Ghidul este o compilarea a legislaţiei incidente în domeniul dreptului de proprietate.


Scopul acestui ghid este de a prezenta cetăţenilor şi publicului larg standardele de integritate şi mijloacele legale de plângere împotriva faptelor de corupţie sau a actelor de lipsite de integritate din justiţie.


Scopul acestui ghid este de a prezenta cetăţenilor şi publicului larg mijloacele legale de plângere împotriva actelor sau faptelor de corupţie din sistemul de sănătate publică.Documentul cuprinde o serie de propuneri şi sugestii pentru managementul sistemului judiciar. Scopul principal al acestora este să permită sistemului de justiţie românesc să-şi îmbunătăţească randamentul în ceea ce priveşte eficienţa, eficacitatea şi calitatea


Scopul acestui ghid este de a prezenta cetăţenilor şi publicului larg mijloacele legale de plângere împotriva actelor sau faptelor de corupţie din sistemul de învăţământ românesc.


Ca efect al adoptării legii privind avertizarea în interes public, Ghidul se vrea un instrument pentru grupul ţintă - avertizorii de integritate. Ghidul se vrea a fi traducerea în termeni practici a legii adoptate relative recent.Scopul acestui ghid este de a prezenta cetăţenilor şi publicului larg mijloacele legale de plângere împotriva actelor sau faptelor de corupţie din poliţie