Transparency International România este cunoscută ca o organizaţie care oferă soluţii şi instrumente pentru remedierea vulnerabilităţilor identificate, prin iniţiative, recomandări, analize. În cei peste 15 ani de activitate, TI România a reuşit să ofere sprijin în crearea de legislaţie şi de mecanisme instituţionale de integritate, a elaborat și derulat programe de formare profesională, consultanţă pentru instituţii publice şi companii privateTransparency International Romania a elaborat o propunere de politică publică ce are ca obiectiv...

  • Amendamente si observatii catre Comisia Parlamentara

Observaţiile şi propunerile se raportează la poiectul iniţiat şi are în vedere pe lângă observaţi...


Propunerea de politică publică identifică nevoile și vulnerabilitățile mediului de afaceri din Ro...


  • Raport National asupra Coruptiei

Raportul Naţional asupra Corupţiei 2012 îşi propune să expună în mod analitic o sumă de aspect po...


Avantajele participării cetăţenilor la procesul decizional în urbanism


Un format deschis este unul în care specificaţiile pentru programe sunt standardizate, disponibil...Impactul dispoziţiilor din noul cod penal privind prescripţia asupra faptelor de corupţie.


Corupţia în domeniul achiziţiilor publice rămâne o problemă actuală, mai ales având în vedere ult...


Propunere de politică publică pentru promovarea integrităţii şi reducerea vulnerabilităţilor la c...Faptul că nu se cunosc date referitoare la acte de corupţie în profesia de expert judiciar nu îns...


Avertizorii de integritate joacă un rol crucial în expunerea corupţiei, a fraudei sau a unui mana...


Recomandări privind informarea şi educarea elevilor cu privire la respectarea valorilor şi princi...Lege şi jurisprudenţă: unificarea practicii judiciare şi a legislaţiei.


Transparenţa reprezintă unul dintre elementele centrale ale sistemului de finanţare a partidelor...


Propunere de politică publică privind transparenţa în serviciile auxiliare din justiţieExistenţa unor mecanisme de conformitate şi obligativitatea unor misiuni de verificare a acestei...


Corupţia electorală este forma cea ami răspândită prin care voinţa electoratului este distorsiona...


Riscurile şi vulnerabilităţile probaţiunii faptelor de corupţie nu pot fi prezentate independent,...Protecţia avertizorilor de integritate în 10 state europene


Avertizarea in interes public. Implementarea dispoziţiilor privind protecţia avertizorilor de int...


Monitorizarea a avut în vedere, evaluarea respectării standardelor de integritate în administrar...Raport de monitorizare cu privire la aplicarea şi respectarea Legii 52/2003 privind transparenţa...


Raport de monitorizare a cazurilor sesizate Centrului de Resurse Anticorupţie în domeniul Justiţi...


Cercetarea este realizată de Transparency International România şi Asociaţia Pro Democraţia...