Unul dintre cele mai periculoase flageluri care "atacă" neîncetat statele din întreaga lume este corupţia.

In sens restrâns, privită ca expresie a relaţiei dintre cetăţeni şi autorităţile statului, corupţia reprezintă abuzul puterii încredinţate pentru obţinerea de beneficii private.

Aşadar, corupţia nu este altceva decât folosirea discreţionară a poziţiei sau a funcţiei deţinute de o persoană, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obţinerii unor interese personale sau de grup. Fiind unul dintre cele mai grave fenomene sociale, corupţia erodează principiile unei administraţii eficiente şi credibilitatea cetăţenilorîn instituţiile statului.

 

 

 

descarca