Indicele de Percepţie a Corupţiei TI a fost lansat pentru prima data in anul 1995 si este unul dintre cele mai cunoscute instrumente utilizate de TI. Este un indice compozit, care se bazează pe datele privind corupţia din sondajele specializate efectuate de mai multe instituţii independente de renume. El reflectă opinia oamenilor de afaceri şi a analiştilor din întreaga lume, inclusiv a experţilor din ţările evaluate. Transparency International deleagă realizarea Indicelui de Parcepţie a Corupţiei domnului Johann Graf Lambsdorff, un professor universitar stablit în Passau, Germania
Sondajele folosite pentru elaborarea IPC pun întrebări legate de folosirea incorectă a funcţiei publice în beneficiu particular, punând accentul, de exemplu, pe luarea de mită de către oficiali pentru achiziţii publice, delapidarea fondurilor publice sau întrebări care verifică puterea politicilor anticorupţie, în acest fel determinând atât corupţia politică, cât şi cea administrtivă.

TI solicită cel puţin trei surse pentru a include o ţară în IPC. Modificarea zonei de acoperire a IPC poate fi determinate de faptul că o nouă sursă a fost inclusă, în timp ce altapoate fi eliminata. Ca urmare, modificarea acestor surse determină indroducerea unor state si excluderea altora in IPC, fapt ce variaza de la an la an.
 Rezultatelor IPC permit clasarea ţărilor în funcţie de gradul în care este percepută existenţa corupţiei în rândul oficialilor şi politicienilor, permiţând astfel TI să stabilească un indice. Totuşi, punctajul obţinut de o ţară este un indicator mult mai important pentru nivelul de corupţie perceput în acea ţară, dat fiind că poziţia unei ţări în clasament se poate modifica din cauză faptului că noi state sunt incluse în indice, iar altele sunt excluse.

Indicele de Percepţie a Corupţiei este realizat anual de Transparency International şi lansat concomitent de Secretariatul International şi de filialelel naţionale ale acesteia.

De la înființarea sa în 1995, Indicele de Percepție a Corupției, produsul de cercetare emblematic al Transparency International, a devenit cel mai important indicator global al corupției din sectorul public. Indicele oferă o imagine anuală a gradului relativ de corupție prin clasarea țărilor și a teritoriilor din întreaga lume. În 2012, Transparency International a revizuit metodologia utilizată pentru a construi indexul pentru a permite compararea scorurilor de la un an la altul


Evolutia IPC pentru Romania intre 2012 - 2023

  mai multe datalii despre Indicele de Perceptie a Coruptiei