Abordarea TI Romania

Abordarea TIRO

Pentru a realiza viziunea unei Românii oneste, fără corupție, trebuie să permitem cetățenilor României să ia atitudine cu privire la corupție ori de câte ori o întâlnesc și să educăm oamenii cu privire la beneficiile pe care le generează dacă se comportă cu integritate, atât pentru ei înșiși cât și pentru societatea din care fac parte.

Viziunea

O Românie onestă, fără corupție

 

 

Misiune

Vom sprijini oamenii și instituțiile să promoveze integritatea și să oprească corupția în toate formele sale.

 

Obiective

Transparency International România are două priorități majore: îmbunătățirea raportării și sancționării corupției în România și schimbarea de atitudine în rândul instituțiilor și al cetățenilor, astfel încât corupția să devină inacceptabilă în România.

Guvernanta

Cod de conduita
Preambul

Prezentul cod de conduită este elaborat în aplicarea dispoziţiilor art. 7, alin. 3, lit. d, ale art. 351, alin 2-4 şi ale art. 354, alin. 1, lit. g din Statutul Asociaţiei Române pentru Transparenţă|Transparency International Romania (TI-Romania). Codul de conduită se bazează pe Declaraţia Transparency International privind Viziunea, Valorile şi Principiile Directoare ale coaliţiei, adoptată de Adunarea Anuală de la Praga, 2001. De asemenea, acesta corespunde Politicii Transparency International (TI) privind conflictele de interese prezentată la Adunarea Anuală a TI de la Nairobi, 2004 şi aprobată de Consiliul Director al TI în octombrie 2004, care este anexată prezentului cod de etică şi fac parte integrantă din acesta.

În timp ce Declaraţia stabileşte cadrul etic general, acest cod de conduită răspunde particularităţilor, condiţiilor şi aspiraţiilor TI-Romania. Persoanele asociate TI-Romania îşi asumă susţinerea celor mai înalte standarde de integritate şi responsabilitate, acţionarea în conformitate cu esenţa valorilor şi principiilor directoare ale TI şi promovarea acestor standarde şi principii.
 
Persoanele asociate TI-Romania promovează principiile mişcării globale Transparency International şi idealurile acesteia. Prezentul cod este un document viu, valoarea sa pentru TI-Romania constând în abilitatea de a crea un mediu propice pentru cultivarea integrităţii.
  Codul de conduita

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Acesta este alcătuit din şapte membri aleşi de Adunarea Generală.
Consiliul Director este un organ colectiv, care îşi exercită atribuţiile în şedinţe, convocate lunar sau de cate ori este necesar, de Preşedinte, Directorul Executiv sau de cel puţin doi dintre membrii sai. Convocările se fac in scris, cu menţionarea ordinii de zi.
Consiliul Director adopta decizii in exercitarea următoarelor atribuţii:

 • asigura conducerea administrativa a Asociaţiei
 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociaţiei; redactează bugetul Asociaţiei pe capitole
 • numeşte, revoca si stabileşte indemnizaţia Directorului executiv
 • hotărăşte asupra schimbării sediului Asociaţiei
 • stabileşte si dezvolta relaţiile cu alte asociaţii, fundaţii, alte entitati juridice si aproba afilierea la organizaţii sau coaliţii cu scop si activitati similare, din tara si străinătate
 • exclude din rândurile membrilor Asociaţiei, pe baza avizului dat de Senat, acele persoane care, prin acţiuni care lezeaza interesele Asociaţiei, sunt susceptibile de revocarea acestei calitati
 • ia act de cererile de renunţare la calitatea de membru al Asociaţiei
 • aproba organigrama personalului
 • desemnează persoanele cu drept de semnătură bancara

Marian (Mike) V. Popa – senior corporate operational leader recunoscut, este mananging partner în cadrul Transformativ Coaching srl, începând din decembrie 2023, fiind responsabil cu managementul activităților companiei în Romania, cu accent pe componentele operaționale, de administrație și de dezvoltare a afacerii.

Mike are o vastă experiență în management la nivel înalt în ceea ce privește serviciile financiare, serviciile de business, outsourcing-ul și sectorul tehnologiei, experiență dobândită în multinaționale precum Deutsche Bank, Endava, Fujitsu și Rank Xerox.

Înainte de a pune bazele Transformativ Coaching, Mike a fost Managing Director la Globalworth Romania (2021-2023) – companie care este cel mai mare dezvoltator și manager imobiliar din țară. Înainte de aceasta, ca Managing Director la Deutsche Bank Global Technology Romania, între anii 2024 – 2020, a pus bazele unuia dintre cele patru centre tehnologice strategice ale Deutsche Bank de la nivel global, manageriind peste 1000 de persoane. Anterior poziției sale în cadrul Deutsche Bank, Marian V. Popa a fost CEO pentru mai multe companii notabile, precum Endava CEE (peste 7 ani), Fujitsu/ICL (8 ani) și Xerox Romania & Moldova (peste 14 ani). El a fondat compania de consultanță Transformativ Coaching și mai multe organizații nonguvernamentale, printre care Fundația pentru Festivalul de Artă Medievală din Sighișoara, Camera de Comerț Americană, Camera de Comerț Româno-Britanică, AOAR, Transparency International Romania, etc.

Mike este licențiat în Economie și Relații Comerciale Externe (Romania) și are trei diplome în Executive Management Education (Marea Britanie, Belgia și Franța).

Victor Alistar are o vastă experiență în elaborarea de proiecte de legi și desfășurarea de campanii de advocacy pentru promovarea propuerilor legislative. În cei peste 13 ani ca Director Executiv al TI- România a promovat cu succes peste 10 acte normative şi 40 de politici publice, iar în prezent membru al Consiliului Director TI Romania.
Victor Alistar deține un doctorat în Administrație Publică și este avocat al Baroului București, conferențiar universitar în cadrul SNSPA și activist în domeniul anti-corupție din România. A fost desemnat membru din partea României în Consiliul Economic și Social European (CESE) în perioada 2015-2020, în 2017 a fost desemnat reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii.
In momentul de față, Victor Alistar este consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție

Adriana Luminița Popa este fost președinte al Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), iar în prezent este membru al Consiliului Director al Transparency International Romania. De-a lungul carierei sale, aceasta a îndeplinit mai multe roluri cheie în cadrul Băncii Naționale a României, dintre care menționăm funcția sa de expert principal în cadrul cancelariei BNR și director adjunct în cadrul Departamentului de Audit Intern. Adriana Luminița Popa este doctor în Științe Militare și Informații și a publicat mai multe articole academice pe teme referitoare la legislația românească privind prevenirea și combaterea spălării banilor; managementul riscului cu privire la spălarea banilor în contextul cadrului de reglementare internațional; globalizarea fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului, etc.

Dragoș Șeuleanu este membru al Consiliului Director TI Romania și Director Executiv al Clusterului Măgurele High Tech. Tipicul activității sale constă în transferul de cunoștințe și tehnologie, având experiență ca jurnalist și manager al Radio România și ca președinte interimar al Camerei de Comerț și Industrie din România. În prezent lucrează la dezvoltarea unui nou model de business european, bazat pe cercetare avansată și comunicare publică.

Mădălina Afrăsinie este judecător al Tribunalului Bucureşti, Secţia a VI a Civilă și membru în Consiliul Director TI Romania. Are o vastă experiență în cercetarea schimbărilor legislative din România.

Dumitru Cătălin Petrescu, șef al Biroului de audit intern din cadrul Curții de Conturi a României, a fost secretar general în Ministerul Transporturilor și auditor intern în cadrul Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice. Cătălin Petrescu este în prezent membru al Consiliului Director al TI-Romania.

Cătălin Sturza este publicist și doctor în filologie. A scris pe diverse teme, de la literatură la marketing, comunicare și etică, pentru publicații precum Adevărul și Hotnews și a realizat timp de zece ani o emisiune despre Internet și tehnologie pentru Radio România. În prezent este manager de marketing pe domeniul AI for Business pentru IBM. De asemenea, este membru în consiliul director pentru Asociația Transparency International Romania și președinte al Societății Tolkien România.

Membrii Consiliului Director

 • Cătălin Sturza
  Consiliul director
 • Marian Popa
  Președinte
 • Dragoș Ștefan Șeuleanu
  Consiliul director
 • Cătălin Petrescu
  Consiliul director
 • Adriana Luminița Popa
  Consiliul director
 • Mădălina Afrăsinie
  Madalina Afrasinie
  Consiliul director
 • Victor Alistar
  Vicepreședintele Transparency International Romania
  Detalii transparenta institutionala

Senatul asigură respectarea de către membri şi personal a valorilor şi principiilor directoare ale Asociaţiei. El este format din trei persoane alese de Adunarea Generala, cel puţin una dintre aceste persoane trebuie să fie dintre membrii Asociaţiei.

Senatul urmăreşte întărirea şi ridicarea standardelor etice ale membrilor si personalului Asociaţiei, pentru a putea oferi un model viabil demnitarilor, funcţionarilor publici, oamenilor de afaceri şi altor organizaţii ale societăţii civile.

Mandatul membrilor Senatului este de 3 ani, de la data alegerii lor de către Adunarea Generala

Membrii Senatului

 • Maria Maxim
  Membru Adunarea Generala
 • Carmen Popa
  Membru Adunarea Generala
 • Sebastian Văduva
  Membru Adunarea Generala

Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei.
Adunarea Generala are drept de control asupra Consiliului Director, asupra Senatului şi asupra Cenzorului.
Adunările Generale au loc cel puţin o dată pe an, cu cel puţin 30 de zile înainte de depunerea bilanţului contabil pe anul precedent. Adunările Generale se convoacă de către Preşedinte, Consiliul Director sau de către 1/3 din numărul membrilor Asociaţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei.
Hotărârile Adunărilor Generale a asociaţilor se adopta cu o majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

Adunarea Generala are următoarele atribuţii:

 • stabileşte strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei;
 • aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilanţul contabil
 • alege si revoca membrii Consiliului Director si ai Senatului
 • numeşte si revoca Cenzorul
 • hotărăşte înfiinţarea de filiale sau a altor subunităţi
 • decide cu privire la modificarea Actului constitutiv si a Statutului
 • hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării Asociaţiei, precum şi cu privire la stabilirea destinaţiei bunurilor ramase după lichidare
 • controlează activitatea si gestiunea Consiliului Director, ale Senatului si ale Cenzorului
  Adunarea Generală și Consiliul Director

Membrii Adunarii Generale

 • Marian Popa
  Președinte
 • Adela Salceanu
  Member of General Assembly
 • Adriana Luminița Popa
  Consiliul director
 • Alic Saiciuc
  Membru Adunarea Generala
 • Carmen Popa
  Membru Adunarea Generala
 • Cătălin Petrescu
  Consiliul director
 • Cătălin Sturza
  Consiliul director
 • Corneliu Popescu
  Membru Adunarea Generala
 • Cristian Petcu
  Membru Adunarea Generala
 • Dan Flandra
  Membru Adunarea Generala
 • David Țiplea
  Membru în Adunarea Generală
 • Dragoș Ștefan Șeuleanu
  Consiliul director
 • George Georgescu
  Membru Adunarea Generala
 • Gheorghe Florea
  Membru Adunarea Generala
 • Ligia Georgescu Goloșoiu
  Membru Adunarea Generala
 • Mădălina Afrăsinie
  Madalina Afrasinie
  Consiliul director
 • Maria Maxim
  Membru Adunarea Generala
 • Marian Florea
  Membru Adunarea Generala
 • Sebastian Văduva
  Membru Adunarea Generala
 • Silvia Samuilă
  Membru în Adunarea Generală
 • Victor Alistar
  Vicepreședintele Transparency International Romania

Echipa Transparency International Romania


Georgiana Ciuta
Director Executiv
Despina Balasoiu
Coordonator proiecte
Elena Ciobotaru
Specialist resurse umane
Georgeta Filip
Georgeta Filip
Specialist relatii publice

Irina Lonean
Coordonator proiecte
Marius Mihai
Specialist IT
Mihai Vilnoiu
Expert integritate și conformitate
Patricia Berianu
Documentarist

Valentin Cornatel
Specialist IT

Contact

Adresa postala:
Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA
 

Telefoane office

tel: +4 031 6606 000
fax: +4 031 6606 006

ALAC Romania

+4 031 6606 007

Adrese email

Office: office@transparency.org.ro
ALAC Romania: centru@transparency.org.ro

Ofiter protectia datelor: dpo@transparency.org.ro
 

Avertizare de integritate

Daca crezi ca ne poti sesiza cu privire la fapte de coruptie ale membrilor si personalului te rugam sa ne anunti. Sesizarea ta va fi anonima, si va fi preluata in cel mai scurt timp cu putinta.