Abordarea TI Romania

Abordarea TIRO

Pentru a realiza viziunea unei Românii oneste, fără corupție, trebuie să permitem cetățenilor României să ia atitudine cu privire la corupție ori de câte ori o întâlnesc și să educăm oamenii cu privire la beneficiile pe care le generează dacă se comportă cu integritate, atât pentru ei înșiși cât și pentru societatea din care fac parte.

Viziunea

O Românie onestă, fără corupție

 

 

Misiune

Vom sprijini oamenii și instituțiile să promoveze integritatea și să oprească corupția în toate formele sale.

 

Obiective

Transparency International România are două priorități majore: îmbunătățirea raportării și sancționării corupției în România și schimbarea de atitudine în rândul instituțiilor și al cetățenilor, astfel încât corupția să devină inacceptabilă în România.

Guvernanta

Cod de conduita
Preambul

Prezentul cod de conduită este elaborat în aplicarea dispoziţiilor art. 7, alin. 3, lit. d, ale art. 351, alin 2-4 şi ale art. 354, alin. 1, lit. g din Statutul Asociaţiei Române pentru Transparenţă|Transparency International Romania (TI-Romania). Codul de conduită se bazează pe Declaraţia Transparency International privind Viziunea, Valorile şi Principiile Directoare ale coaliţiei, adoptată de Adunarea Anuală de la Praga, 2001. De asemenea, acesta corespunde Politicii Transparency International (TI) privind conflictele de interese prezentată la Adunarea Anuală a TI de la Nairobi, 2004 şi aprobată de Consiliul Director al TI în octombrie 2004, care este anexată prezentului cod de etică şi fac parte integrantă din acesta.

În timp ce Declaraţia stabileşte cadrul etic general, acest cod de conduită răspunde particularităţilor, condiţiilor şi aspiraţiilor TI-Romania. Persoanele asociate TI-Romania îşi asumă susţinerea celor mai înalte standarde de integritate şi responsabilitate, acţionarea în conformitate cu esenţa valorilor şi principiilor directoare ale TI şi promovarea acestor standarde şi principii.
 
Persoanele asociate TI-Romania promovează principiile mişcării globale Transparency International şi idealurile acesteia. Prezentul cod este un document viu, valoarea sa pentru TI-Romania constând în abilitatea de a crea un mediu propice pentru cultivarea integrităţii.
  Codul de conduita

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Acesta este alcătuit din şapte membri aleşi de Adunarea Generală.
Consiliul Director este un organ colectiv, care îşi exercită atribuţiile în şedinţe, convocate lunar sau de cate ori este necesar, de Preşedinte, Directorul Executiv sau de cel puţin doi dintre membrii sai. Convocările se fac in scris, cu menţionarea ordinii de zi.
Consiliul Director adopta decizii in exercitarea următoarelor atribuţii:

 • asigura conducerea administrativa a Asociaţiei
 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociaţiei; redactează bugetul Asociaţiei pe capitole
 • numeşte, revoca si stabileşte indemnizaţia Directorului executiv
 • hotărăşte asupra schimbării sediului Asociaţiei
 • stabileşte si dezvolta relaţiile cu alte asociaţii, fundaţii, alte entitati juridice si aproba afilierea la organizaţii sau coaliţii cu scop si activitati similare, din tara si străinătate
 • exclude din rândurile membrilor Asociaţiei, pe baza avizului dat de Senat, acele persoane care, prin acţiuni care lezeaza interesele Asociaţiei, sunt susceptibile de revocarea acestei calitati
 • ia act de cererile de renunţare la calitatea de membru al Asociaţiei
 • aproba organigrama personalului
 • desemnează persoanele cu drept de semnătură bancara

Marian V. Popa Marian V. Popa este Președintele Transparency International Romania și Director General Globalworth Romania, având o vastă experiență în managementul unor companii precum Deutsche Bank Global Technology Center România, Rank Xerox Romania & Moldova, ICL/Fujitsu Services Romania & Moldova și Endava. Marian Popa s-a implicat activ în societatea civilă din România încă din anii `90, punând bazele Asociației Române pentru Transparență, acreditată Transparency International.

Victor Alistar are o vastă experiență în elaborarea de proiecte de legi și desfășurarea de campanii de advocacy pentru promovarea propuerilor legislative. În cei peste 13 ani ca Director Executiv al TI- România a promovat cu succes peste 10 acte normative şi 40 de politici publice, iar în prezent membru al Consiliului Director TI Romania.
Victor Alistar deține un doctorat în Administrație Publică și este avocat al Baroului București, conferențiar universitar în cadrul SNSPA și activist în domeniul anti-corupție din România. A fost desemnat membru din partea României în Consiliul Economic și Social European (CESE) în perioada 2015-2020, în 2017 a fost desemnat reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii.

Dragoș Șeuleanu este membru al Consiliului Director TI Romania și Director Executiv al Clusterului Măgurele High Tech. Tipicul activității sale constă în transferul de cunoștințe și tehnologie, având experiență ca jurnalist și manager al Radio România și ca președinte interimar al Camerei de Comerț și Industrie din România. În prezent lucrează la dezvoltarea unui nou model de business european, bazat pe cercetare avansată și comunicare publică.

Mădălina Afrăsinie este judecător al Tribunalului Bucureşti, Secţia a VI a Civilă și membru în Consiliul Director TI Romania. Are o vastă experiență în cercetarea schimbărilor legislative din România.

Dumitru Cătălin Petrescu, șef al Biroului de audit intern din cadrul Curții de Conturi a României, a fost secretar general în Ministerul Transporturilor și auditor intern în cadrul Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice. Cătălin Petrescu este în prezent membru al Consiliului Director al TI-Romania.

Membrii Consiliului Director

 • Cătălin Sturza
  Consiliul director
 • Marian Popa
  Președinte
 • Dragoș Ștefan Șeuleanu
  Consiliul director
 • Cătălin Petrescu
  Consiliul director
 • Adriana Luminița Popa
  Consiliul director
 • Mădălina Afrăsinie
  Madalina Afrasinie
  Consiliul director
 • Victor Alistar
  Consiliul Director
  Detalii transparenta institutionala

Senatul asigură respectarea de către membri şi personal a valorilor şi principiilor directoare ale Asociaţiei. El este format din trei persoane alese de Adunarea Generala, cel puţin una dintre aceste persoane trebuie să fie dintre membrii Asociaţiei.

Senatul urmăreşte întărirea şi ridicarea standardelor etice ale membrilor si personalului Asociaţiei, pentru a putea oferi un model viabil demnitarilor, funcţionarilor publici, oamenilor de afaceri şi altor organizaţii ale societăţii civile.

Mandatul membrilor Senatului este de 3 ani, de la data alegerii lor de către Adunarea Generala

Membrii Senatului

 • Maria Maxim
  Membru Adunarea Generala
 • Carmen Popa
  Membru Adunarea Generala
  Detalii transparenta institutionala

Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei.
Adunarea Generala are drept de control asupra Consiliului Director, asupra Senatului şi asupra Cenzorului.
Adunările Generale au loc cel puţin o dată pe an, cu cel puţin 30 de zile înainte de depunerea bilanţului contabil pe anul precedent. Adunările Generale se convoacă de către Preşedinte, Consiliul Director sau de către 1/3 din numărul membrilor Asociaţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei.
Hotărârile Adunărilor Generale a asociaţilor se adopta cu o majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

Adunarea Generala are următoarele atribuţii:

 • stabileşte strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei;
 • aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilanţul contabil
 • alege si revoca membrii Consiliului Director si ai Senatului
 • numeşte si revoca Cenzorul
 • hotărăşte înfiinţarea de filiale sau a altor subunităţi
 • decide cu privire la modificarea Actului constitutiv si a Statutului
 • hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării Asociaţiei, precum şi cu privire la stabilirea destinaţiei bunurilor ramase după lichidare
 • controlează activitatea si gestiunea Consiliului Director, ale Senatului si ale Cenzorului

Membrii Adunarii Generale

 • Marian Popa
  Președinte
 • Adela Salceanu
  Membru Adunarea Generala
 • Adriana Luminița Popa
  Consiliul director
 • Alic Saiciuc
  Membru Adunarea Generala
 • Carmen Popa
  Membru Adunarea Generala
 • Cătălin Petrescu
  Consiliul director
 • Cătălin Sturza
  Consiliul director
 • Corneliu Popescu
  Membru Adunarea Generala
 • Cristian Petcu
  Membru Adunarea Generala
 • Dan Flandra
  Membru Adunarea Generala
 • Dragoș Ștefan Șeuleanu
  Consiliul director
 • George Georgescu
  Membru Adunarea Generala
 • Gheorghe Florea
  Membru Adunarea Generala
 • Ligia Georgescu Goloșoiu
  Membru Adunarea Generala
 • Mădălina Afrăsinie
  Madalina Afrasinie
  Consiliul director
 • Maria Maxim
  Membru Adunarea Generala
 • Marian Florea
  Membru Adunarea Generala
 • Raluca Bejan
  Membru Adunarea Generala
 • Sebastian Văduva
  Membru Adunarea Generala
 • Victor Alistar
  Consiliul Director
  Detalii transparenta institutionala

Echipa Transparency International Romania


Georgiana Ciuta
Director Executiv
Adriana Nichita
Coordonator proiecte
Cristi Cocosatu
Consultant managementul calitatii
Despina Balasoiu
Coordonator proiecte

Elena Ariton
Expert contabil
Elena Ciobotaru
Angajati
Georgeta Filip
Georgeta Filip
Specialist relatii publice
Irina Lonean
Coordonator proiecte

Marius Mihai
Consultant IT&C
Mihai Vilnoiu
Expert integritate-conformitate
Patricia Berianu
Documentarist
Valentin Cornatel
Manager IT

Contact

Adresa postala:
Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA
 

Telefoane office

tel: +4 031 6606 000
fax: +4 031 6606 006

ALAC Romania

+4 031 6606 007

Adrese email

Office: office@transparency.org.ro
ALAC Romania: centru@transparency.org.ro

Ofiter protectia datelor: dpo@transparency.org.ro
 

Avertizare de integritate

Daca crezi ca ne poti sesiza cu privire la fapte de coruptie ale membrilor si personalului te rugam sa ne anunti. Sesizarea ta va fi anonima, si va fi preluata in cel mai scurt timp cu putinta.