Barometrul Global al Corupţiei este un sondaj de opinie ce masoară percepţia publicului larg asupra corupţiei şi experienţele oamenilor legate de acest fenomen. Barometrul colectează opiniile publicului asupra celor mai corupte elemente ale sectorului public, asupra acelor aspecte ale vieţii (viaţa de famile, mediul de afaceri sau cel politic) cel mai afectate de coruptie, precum şi asupra acţiunilor întreprinse de guverne pentru a lupta împotriva corupţiei

Pentru fiecare ţară inclusă în cercetare a fost ales un eşantion reprezentativ pentru publicul larg. Respondenţii sunt bărbaţi şi femei cu vârste de peste 15 ani. Unele eşantioane sunt nationale, altele urbane; cercetătorii au avut grijă ca toate eşantioanele să corespundă caracteristicilor populaţiilor naţionale şi mondiale.

Sondarea opiniei publice este realizată de către Gallup International pentru Transparency International, ca parte a studiului “Voice of the People”. Includerea sau excluderea unei tari din Barometru depind in principiu de Gallup International si reţeaua sa de asociaţi, însă, în unele cazuri, sondajele de ţară au fost realizate de către filiale naţionale ale TI sau alte organizaţii.

Indici si statistici