Suport si consultanta a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

TI-România a creat un concept propriu care asigură un rezultat realist și util beneficiarilor, prin combinarea asistenței tehnice de implementare cu formarea profesională necesară utilizării efective post implementare, cu rezultate remarcabile. Comparativ cu instrumentele clasice folosite până acum în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, și anume elaborarea în laborator a procedurilor de sistem, proceduri care ulterior nu sunt utilizate în mod concret (aspecte evidențiate în rapoartele de audit ale Curții de Conturi) sau cursuri generice de prezentare a SCIM, metodologia de implementare promovată de TI-Romania pune accentul pe:

Elaborarea incluzivă a procedurilor, în colaborare cu personalul căruia urmează să i se aplice

Învățare prin practică

Combinarea expertizei de management cu expertiza de specialitate a instituției beneficiare


Etapele procesului

Etapa 1: Analiza sistemului de control intern managerial în cerințelor prevăzute în Ordinul SGG nr. 200/2016

Obiective urmărite:

Identificarea fluxului de informații la nivel intra-departamental și interdepartamental

Identificarea disfuncționalităților și cauzelor acestora

Analiza riscurilor

Etapa 2: Instruirea personalului pentru adaptarea la funcțiunile curente în condiții de SCIM

Obiective urmărite:

Dezvoltarea unui program personalizat de pregătire profesională în domeniul SCIM

Etapa 3: Elaborarea documentației sistemului de management

Obiective urmărite:

Elaborarea de instrumente și proceduri de sistem și operaționale de control intern, cu respectarea cerințelor prevăzute în Ordinul SGG nr. 200/2016.

Monitorizarea implementării procedurilor de lucru.

Etapa 4: Mentenanța și consolidarea rezultatelor obţinute prin implementarea SCIM


Beneficii

Conformitatea procedurilor şi documentelor cu reglementările SCIM si nevoile interne pentru implementarea programului anual


Recomandări punctuale în format întrebări - răspunsuri în baza solicitărilor primite de la reprezentanţii institutiei