Studiile de ţară intitulate Sistemul Naţional de Integritate ale Transparecy International (TI) sunt rapoarte de analiză care prezintă o evaluare detaliată şi nuanţată a sistemelor naţionale de luptă împotriva corupţiei. Ele reprezintă un important instrument de măsurare care completează indicii globali şi sondajele TI (precum Indicele de Percepere al Corupţiei, Indicele privind Darea de Mită şi Barometrul Corupţiei Globale) prin explorarea practicilor specifice şi condiţiilor din fiecare ţară.

 

Editia a treia

Studiul asupra Sistemului Naţional de Integritate este un raport de analiză instituţională aplicată, care prezintă o evaluare calitativă a principalelor instituţii şi sectoare publice din România din perspectiva integrităţii publice. Rolul acestei cercetări este de a surprinde contribuţia fiecărui actor instituţional evaluat la cadrul general de luptă împotriva corupţiei. Perioada supusă analizei este 2009-2011.

Editia a doua

Scopuri şi obiective

Prin intermediul acestor studii, TI are ca scop prezentarea unei imagini de ansamblu asupra Sistemelor Naţionale de Integritate în ţări din toate regiunile lumii. Studiile furnizează atât indicatori de măsurare a progreselor ulterioare din aceste ţări cât şi o bază pentru comparaţii între state.

Studiile de ţară NIS sunt realizate doar pentru a evalua asemenea sisteme, creând o puternică bază empirică prin care să se promoveze o mai bună administrare în toate domeniile şi permiţând elaborarea de reforme naţionale specifice şi efective de luptă împotriva corupţiei.
TI consideră necesară întelegerea capacităţii Sistemelor Naţionale de Integritate de a fi capabile să diagnosticheze riscurile corupţiei.
 

Modul de abordare NIS

NIS cuprinde instituţiile cheie, actele normative şi practicile (“pilonii”) care contribuie la integritatea, transparenţa şi responsabilitatea dintr-o societate. Atunci când funcţionează corect, NIS combate corupţia ca şi parte a unei lupte mai ample împotriva abuzului de putere, a încălcărilor legii şi a fraudei în toate formele sale.

Conceptul NIS a fost dezvoltat şi promovat de către Transparency International, ca parte integrantă a modului de abordare general al TI privind combaterea corupţiei. Cu toate că nu există un proiect comun pentru un sistem eficient de prevenire a corupţiei, există totuşi o înţelegere internaţională tot mai puternică cu privire la caracteristicile cele mai importante ale sistemelor de luptă împotriva corupţiei care dau cele mai bune rezultate. Studiile de ţară NIS se bazează pe evaluarea instituţiilor şi a proceselor relevante pentru un asemenea sistem de luptă împotriva corupţiei.

Sunt considerate a fi principali piloni ai NIS următorii:
       - Executivul
       - Legislativul
       - Partidele politice
       - Birourile electorale
       - Instituţia suprema de control a conturilor
       - Sistemul judiciar
       -  Sectorul Public
       -  Poliţia şi Parchetele
       -  Achiziţiile publice
       -  Avocatul Poporului
       -  Agenţiile de luptă împotriva corupţiei
       -  Media
       -  Societatea civilă
       -  Sectorul privat
       -  Administraţia judeţeană şi locală
       -  Instituţii internaţionale 
 

Trăsăturile studiilor de ţară

Trăsăturile esenţiale ale studiilor de ţară NIS sunt:
→ Furnizează o evaluare calitativă a sistemului de integritate dintr-o anumită ţară. Cercetarea cadrului formal este urmată de evaluarea situaţiilor care se petrec în realitate.
→ Cuprinde date importante cum sunt legislaţia, rapoarte guvernamentale şi neguvernamentale, ştiri de presă, studii de corupţiei, analize academice, interviuri cu experţi, dezateri pe focus grupuri.
→ Se bazează pe o îmbinare între cercetarea teoretică şi cea practică. 
→ Se referă doar la cazurile de corupţie care au intrat în domeniul public şi care au la bază surse redutabile. 
 

Structura studiilor

Fiecare Studiu de ţară NIS este format din două părţi: un raport principal (cu 15.000 cuvinte) şi un sumar al raportului (cu 2.500 cuvinte), unde cel din urmă se bazează pe cel dintâi. Raportul principal al NIS cuprinde următoarele elemente:

→ O prezentare succintă, care oferă un sumar concis şi clar asupra rezultatelor studiului, temelor principale, concluziilor şi/sau recomandărilor.
→ O caracterizare de ţară, care oferă o scurtă prezentare a dezvoltării politice, economice şi sociale a statului.
→ O caracterizare a corupţiei, care descrie cauzele, nivelurile, costurile, tipurile şi impactul corupţiei asupra statului.
→ O secţiune dedicată activităţilor de luptă împotriva corupţiei, care oferă o privire de ansamblu asupra reformelor sau activităţilor de luptă împotriva corupţiei cu un impact direct asupra NIS din ultimii cinci până la zece ani.
→ O secţiune dedicată descrierii ample a Sistemului Naţional de Integritate al statului, care oferă o imagine bine conturată a instituţiilor şi procedurilor NIS, a modului de activare şi de interacţionare cu ceilalţi piloni NIS.
→ O evoluţie a NIS focalizată pe modul în care acesta lucrează în general în practică, oferind o identificare a oricăror tendinţe observate prin studierea ţării şi oferind, mereu când este posibil, exemplele unei practici de calitate.   
→ O secţiune care oferă o privire de ansamblu asupra domeniilor prioritare, unde în mod special sunt necesare progrese şi unde există oportunităţi reale pentru reformă.
→ O secţiune dedicată recomandărilor, care reliefează atât domeniile unei investigări ulterioare în materia diferitelor tipuri de corupţie şi a practicilor positive de luptă împotriva acesteia, cât şi domeniile şi activităţile care necesită atenţie pe termen scurt sau mediu.
 
 

Managementul proiectului

Studiile de ţară NIS sunt realizate de către organizaţiile de la nivel naţional, de către filialelle naţionale ale TI sau de către experţi naţionali independenţi în corupţie şi guvernare. Fiecare studiu este inaugurat în urma unui process de selecţie organizat de către TI. Fiecare studiu este arbitrat de către cel puţin doi experţi independenţi, care sunt aleşi de TI. Controlul final al calităţii şi managementul metodei aparţine Secretariatului TI. Un total de cincizeci şi cinci de Studii de ţară NIS au fost publicate începând cu anul 2000.
 

Editia a treia

Editia a doua

Prima editie (2005)

Pentru a consulta sumarul Studiului de tara pentru Romania apasati aici.

Pentru a consulta continutul integral al NIS Romania apasati aici.


Studii Transparency International Romania