Cercetarile s-au inscris intre obiectivele asumate de Guvernul Romaniei fata de Comisia Europeana pentru monitorizarea progreselor in domeniul reformei in justitie.

Pentru realizarea Studiilor s-au folosit mai multe instrumente de cercetare - focus grupuri, sondaj de opinie, monitorizare de presă şi analize comparative cu legislaţia şi politicile publice – astfel incat rezultatele sa ofere o imagine cat mai fidela a realitatii.

Toate intrumentele au fost aplicate simetric următoarei tematici predefinite de beneficiar:

  • Independenţa justiţiei
  • Sursele de ingerinţă în justiţie si natura presiunilor exercitate asupra sistemului judiciar
  • Situaţii care pot aduce atingere independenţei justiţiei
  • Evidentierea disfunctiior si a vulnerabilitatilor sistemului judiciar
  • Existenta garantiilor legale sau masurilor care sa asigure independenta reala si protectia magistratilor faţa de eventualele riscuri ce decurg din indeplinirea atributiilor jurisdictionale

Interpretarea datelor din cadrul Studiilor nu reprezinta in mod necesar optiunea echipei de cercetare privind modul optim de asigurare a independentei justitiei ci interpretarea impartiala a datelor de perceptie.

De asemenea, Studiile nu isi propun sa fie o analiza-diagnostic asupra sistemului judiciar, pentru care atat instrumentele cat si metodologia sunt diferite.

Structurarea Studiilor urmăreşte integrarea datelor privind tematica şi nu rezultatele fiecărui instrument de cercetare in parte. Astfel cei care vor analiza Studiile ca sursă de documentare nu vor regăsi separate concluziile pe focus grup, pe sondaj şi pe monitorizarea de presă. TI-Romania a realizat în anii 2005 şi 2006 cele doua editii ale „Studiului privind perceptia magistratilor asupra independentei sistemului judiciar. Obiectivul acestor cercetari a fost identificarea si evaluarea perceptiei magistratilor asupra gradului de independenta profesional, precum si asupra cauzelor si circumstantelor de natura a influenta in mod negativ sau pozitiv independenta justitiei.Raport comparativ despre practica judiciară în aplicarea sancţiunii adiţionale – excluderea de la achiziţiile publice, precum şi impactul estimat în ceea ce priveşte protejarea intereselor financiare ale UE.

  • Cresterea integritatii si eficacitatii confiscarii bunurilor obtinute in mod ilegal – abordari europene

Cresterea integritatii si eficacitatii confiscarii bunurilor obtinute in mod ilegal – abordari europeneRaport comparativ realizat la nivelul a trei state membre UE - România, Bulgaria şi Italia - cu privire la practicile legale şi instituţionale în aplicarea procedurii de confiscare, cu accent pe eficiență și integritate.


Raportul identifică vulnerabilităţile din legislația în vigoare și oferă recomandări în materie.Analiză a legislaţiei şi a contextului de operare a prescripţiei infracţiunilor de corupţie în cadrul unui set de analize realizate la nivelul a 12 state membre UE


Studiul evaluează percepţia magistraţilor asupra gradului de independenţă profesională, precum şi asupra cauzelor şi circumstanţelor de natură a influenţa în mod negativ sau pozitiv independenţa justiţiei. Această cercetare serveşte ca bază pentru adoptarea unor măsuri eficiente de consolidare a independenţei şi responsabilităţii magistraţilor şi pentru eliminarea aspectelor negative care se manifestă la nivelul sistemului de justiţie din România.Studiul identifică şi evaluează percepţia magistraţilor asupra gradului de independenţă profesională, precum şi asupra cauzelor şi circumstanţelor de natură a influenţa în mod negativ sau pozitiv independenţa justiţiei. Această cercetare serveşte ca bază pentru adoptarea unor măsuri eficiente de consolidare a independenţei şi responsabilităţii magistraţilor şi pentru eliminarea aspectelor negative care se manifestă la nivelul sistemului de justiţie din România.


Evaluarea percepţiei magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar, în vedera adoptării unor măsuri eficiente pentru consolidarea independenţei şi responsabilităţii magistraţilor şi eliminarea aspectelor negative care se manifestă la nivelul sistemului de justiţie din România.

Studii Transparency International Romania