Cercetarile s-au inscris intre obiectivele asumate de Guvernul Romaniei fata de Comisia Europeana pentru monitorizarea progreselor in domeniul reformei in justitie.

Pentru realizarea Studiilor s-au folosit mai multe instrumente de cercetare - focus grupuri, sondaj de opinie, monitorizare de presă şi analize comparative cu legislaţia şi politicile publice – astfel incat rezultatele sa ofere o imagine cat mai fidela a realitatii.

Toate intrumentele au fost aplicate simetric următoarei tematici predefinite de beneficiar:

  • Independenţa justiţiei
  • Sursele de ingerinţă în justiţie si natura presiunilor exercitate asupra sistemului judiciar
  • Situaţii care pot aduce atingere independenţei justiţiei
  • Evidentierea disfunctiior si a vulnerabilitatilor sistemului judiciar
  • Existenta garantiilor legale sau masurilor care sa asigure independenta reala si protectia magistratilor faţa de eventualele riscuri ce decurg din indeplinirea atributiilor jurisdictionale

Interpretarea datelor din cadrul Studiilor nu reprezinta in mod necesar optiunea echipei de cercetare privind modul optim de asigurare a independentei justitiei ci interpretarea impartiala a datelor de perceptie.

De asemenea, Studiile nu isi propun sa fie o analiza-diagnostic asupra sistemului judiciar, pentru care atat instrumentele cat si metodologia sunt diferite.

Structurarea Studiilor urmăreşte integrarea datelor privind tematica şi nu rezultatele fiecărui instrument de cercetare in parte. Astfel cei care vor analiza Studiile ca sursă de documentare nu vor regăsi separate concluziile pe focus grup, pe sondaj şi pe monitorizarea de presă. TI-Romania a realizat în anii 2005 şi 2006 cele doua editii ale „Studiului privind perceptia magistratilor asupra independentei sistemului judiciar. Obiectivul acestor cercetari a fost identificarea si evaluarea perceptiei magistratilor asupra gradului de independenta profesional, precum si asupra cauzelor si circumstantelor de natura a influenta in mod negativ sau pozitiv independenta justitiei.• Context general privind respectarea drepturilor fundamentale și a accesului la justiție • Asistența publică judiciară • Alte forme de asistență sau consiliere juridică oferite de stat pentru persoanele vulnerabile • Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de autoritățile publice locale pentru persoanele vulnerabile • Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de organizații private pentru persoanele vulnerabile • Accesul la justiție și mijloacele alternative de soluționare a conflictelor • Principalele căi alternative rezolvare a litigiilor. Cadrul legislativ existent • Principalele căi de rezolvare a litigiilor administrative .


• Plângerile şi contestaţiile formulate de cetăţeni. Analiza juridică a legislaţiei doctrinare. • Relația cetățenilor cu instituțiile administrației publice locale și cu serviciile deconcentrate ale administrației publice centrale • Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Drept consfințit de Constituția României și de legile special • Analiza jurisprudenței în materia plângerilor și procedurilor prealabile obligatorii pentru introducerea unei cereri în contencios administrative • Bariere de acces la Curţile de contencios administrative • Aspecte legislative legate de barierele de acces la curțile de contencios administrativ: obligativitatea plângerii administrative prealabile (recursul grațios); taxele de timbre. • Analiza jurisprudenței Curții Europene a drepturilor omului (CEDO) și Curții Constituționale a României în materia accesului la justiție în România.


Procedura se dorește a fi un model de procedură de asistență și soluționare administrativă a plângerilor cetățenilor cu privire la abuzuri și nereguli pentru o autoritate a sistemului judiciar.


Acest model îşi propune să ofere o sinteză a regulilor procedurale generale în legătură cu soluţionarea plângerilor, precum şi exemple de bune practici.Totodată, modelul oferă şi o sinteză a dispoziţiilor normative în principalele domenii de competenţă ale autorităţilor administraţiei locale, cu comentarii şi explicaţii. Exemple specifice de bune practici pentru prevenirea încălcării drepturilor particularilor, ori soluţionarea plângerilor acestora sunt de asemenea prezentate.În elaborarea procedurii a fost ales ca model de analiză Avocatul Poporului având o dublă perspectivă. Pe de o parte, Avocatul Poporului este o instituţie publică centrală care urmăreşte în general punerea corectă în aplicare a legislaţiei de către autorităţile administraţiei publice în raport cu persoanele fizice. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile desfăşoară o serie de proceduri care sunt descrise de legislaţia în vigoare şi trebuie utilizate în totalitate potrivit scopului avut în vedere de legiuitor.


• Îmbunătățirea cunoștințelor juridice ale cetățenilor privind procedurile juridice • Utilizarea tehnologiilor „judiciare”on-line • Nevoile speciale ale grupurilor vulnerabile • Accesul la asistență juridică; dreptul la un avocat. Limite legale


Raport comparativ despre practica judiciară în aplicarea sancţiunii adiţionale – excluderea de la achiziţiile publice, precum şi impactul estimat în ceea ce priveşte protejarea intereselor financiare ale UE.

  • Cresterea integritatii si eficacitatii confiscarii bunurilor obtinute in mod ilegal – abordari europene

Cresterea integritatii si eficacitatii confiscarii bunurilor obtinute in mod ilegal – abordari europeneRaportul identifică vulnerabilităţile din legislația în vigoare și oferă recomandări în materie.


Raport comparativ realizat la nivelul a trei state membre UE - România, Bulgaria şi Italia - cu privire la practicile legale şi instituţionale în aplicarea procedurii de confiscare, cu accent pe eficiență și integritate.Analiză a legislaţiei şi a contextului de operare a prescripţiei infracţiunilor de corupţie în cadrul unui set de analize realizate la nivelul a 12 state membre UE


Studiul evaluează percepţia magistraţilor asupra gradului de independenţă profesională, precum şi asupra cauzelor şi circumstanţelor de natură a influenţa în mod negativ sau pozitiv independenţa justiţiei. Această cercetare serveşte ca bază pentru adoptarea unor măsuri eficiente de consolidare a independenţei şi responsabilităţii magistraţilor şi pentru eliminarea aspectelor negative care se manifestă la nivelul sistemului de justiţie din România.Studiul identifică şi evaluează percepţia magistraţilor asupra gradului de independenţă profesională, precum şi asupra cauzelor şi circumstanţelor de natură a influenţa în mod negativ sau pozitiv independenţa justiţiei. Această cercetare serveşte ca bază pentru adoptarea unor măsuri eficiente de consolidare a independenţei şi responsabilităţii magistraţilor şi pentru eliminarea aspectelor negative care se manifestă la nivelul sistemului de justiţie din România.


Evaluarea percepţiei magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar, în vedera adoptării unor măsuri eficiente pentru consolidarea independenţei şi responsabilităţii magistraţilor şi eliminarea aspectelor negative care se manifestă la nivelul sistemului de justiţie din România.

Studii Transparency International Romania