Studiul comparativ privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative în state membre ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei a fost elaborat în cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție.

Din cuprins:

  • Context general privind respectarea drepturilor fundamentale și a accesului la justiție

  • Asistența publică judiciară

  • Alte forme de asistență sau consiliere juridică oferite de stat pentru persoanele vulnerabile

  • Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de autoritățile publice locale pentru persoanele vulnerabile

  • Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de organizații private pentru persoanele vulnerabile

  • Accesul la justiție și mijloacele alternative de soluționare a conflictelor

  • Principalele căi alternative rezolvare a litigiilor. Cadrul legislativ existent

  • Principalele căi de rezolvare a litigiilor administrative .

Materialul tipărit este disponibil la sediile celor 7 parteneri de proiect, iar varianta electronică a studiului poate fi descărcată gratuit de aici


Studiu comparativ. Audio (mp3)

Ghid audio