PREZENTAREA proiectului LINC


Atenţie la noile schimbări aduse legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice


Dan Vlădescu: Societatea civilă are un rol major în derularea procedurilor de achiziţii publiceSchimbările pe care Pactele de Integritate le aduc în procedurile de achiziţii publice


Modalităţi prin care operatorii economici pot adera la Pactele de Integritate


Trei instituţii publice au semnat Pacte de Integritate pe proiecte cu fonduri europene


  • #IntegrityPactsRO

Măsuri la nivelul UE pentru promovarea unei culturi a integrităţii în achiziţiile publice

  • #IntegrityPactsRO

Conflictul de interese - o provocare a legislației naționale


Bune practici: Ministerul Educaţiei îşi asumă Pactul de Integritate în monitorizarea achiziţiilor publice

Pages