Modalităţi prin care operatorii economici pot adera la Pactele de Integritate


Trei instituţii publice au semnat Pacte de Integritate pe proiecte cu fonduri europene

  • #IntegrityPactsRO

Măsuri la nivelul UE pentru promovarea unei culturi a integrităţii în achiziţiile publice


  • #IntegrityPactsRO

Conflictul de interese - o provocare a legislației naționale


Bune practici: Ministerul Educaţiei îşi asumă Pactul de Integritate în monitorizarea achiziţiilor publice


Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș: Transparentizarea cu orice preţ în achizițiile publice este necesarăMonitorii externi trebuie să înțeleagă foarte bine sistemul legislativ aplicabil pentru a putea depista nereguli


Monitorii externi trebuie să înțeleagă foarte bine sistemul legislativ aplicabil pentru a putea depista nereguli


Principii pentru buna derulare a achiziţiilor publice

Pages