Studii Transparency International Romania

Justitie

Instrumente pentru reformarea sistemelor judiciare la nivel global şi pentru creşterea capacităţii sistemelor judiciare de a sancţiona corupţia.

Raport global asupra coruptiei

Raport national asupra coruptiei

Independenta sistemului judiciar

  detalii

Administratie publica si proceduri interne

 

Ne  dorim  ca  această  colecţie  de  instrumente  utile  în  identificarea, abordarea şi  rezolvarea  problemelor  de  integritate  publică  să  fie  de folos în activitatea lor specifică atât organizaţiilor neguvernamentale cât şi instituţiilor administraţiei publice locale şi centrale.

  detalii

Etica si Integritate in Afaceri

 

Transparency International Romania pune la dispoziţie studii şi resurse relevante pentru dezvoltarea unei culturi a integrităţii în mediul de afaceri.

 

  detalii

Ghiduri de bune practici si manuale

Ghiduri de bune practici elaborate de experţii organizaţiei, care pot contribui la o mai bună înţelegere a unor teme de interes pentru cetăţeni, administraţia publică,  mediul de afaceri, societate civilă

  detalii

Politici Publice

Transparency International România este cunoscută ca o organizaţie care oferă soluţii şi instrumente pentru remedierea vulnerabilităţilor identificate, prin iniţiative, recomandări, analize. În cei peste 15 ani de activitate, TI România a reuşit să ofere sprijin în crearea de legislaţie şi de mecanisme instituţionale de integritate, a elaborat și derulat programe de formare profesională, consultanţă pentru instituţii publice şi companii private

  detalii

Indici si statistici

Intre cele trei tipuri de indicatori, diferentele se plaseaza in special in zona persoanelor – subiecte ale sondajelor, cât şi in cea a sferei in care se manifesta coruptia cercetata. Astfel, in timp ce IPC evaluează nivelurile de percepţie a corupţiei în sectorul public, din perspectiva expertilor rezidenti si nerezidenti, IPM prezintă opiniile exprimate de experţi ai mediului de afaceri asupra tendinţei companiilor din principalele ţări exportatoare de a da mită în străinătate, adică asupra “ofertei” de corupţie, iar BGC prezintă viziunea publicului larg asupra corupţiei, în special din perspectiva experientei individuale (corupţia "mică").

Centru de suport


ALAC

Pentru victime sau martori ai faptelor de corupție și avertizori de integritate:

 • Oferă informații, consiliere și asistență juridică
 • Susține demersurile cetățenilor în sesizarea corupției
 • Asistă în fața autorităților competente
 • Transmite cazuri autorităților competente
 • Monitorizează soluționarea cazurilor semnalate

detalii

Centrul de Integritate in Business

Centrul oferă resurse și servicii dedicate mediului de afaceri pentru reducerea vulnerabilităților la corupție, prevenirea riscurilor și a consolidarea capitalului de încredere și reputației companiei.

Principalele servicii oferite mediului de afaceri prin intermediul CIB cuprind:

 • Asistenţă tehnică planificare şi implementarea programelor de conformitate şi conexe
 • Managementul instrumentelor internaţionale în privinţa eticii în afaceri, conformităţii şi integrităţii
 • Training în materie de integritate şi managementul eticii
 • Campanii de advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, precum şi a procedurilor administrative şi fiscale
 • Secretariatul programului RESIST al Transparency International Romania şi o platformă de networking
 • Branding pentru membrii Pactelor de Integritate

detalii

Avertizori de integritate

Centrul de suport pentru avertizorii de integritate

 • Oferă informații, consiliere și asistență juridică
 • Susține demersurile cetățenilor în sesizarea corupției
 • Asistă în fața autorităților competente
 • Transmite cazuri autorităților competente
 • Monitorizează soluționarea cazurilor semnalate

detalii