Procedura se dorește a fi un model de procedură de asistență și soluționare administrativă a plângerilor cetățenilor cu privire la abuzuri și nereguli pentru o autoritate a sistemului judiciar.


Acest model îşi propune să ofere o sinteză a regulilor procedurale generale în legătură cu soluţionarea plângerilor, precum şi exemple de bune practici.Totodată, modelul oferă şi o sinteză a dispoziţiilor normative în principalele domenii de competenţă ale autorităţilor administraţiei locale, cu comentarii şi explicaţii. Exemple specifice de bune practici pentru prevenirea încălcării drepturilor particularilor, ori soluţionarea plângerilor acestora sunt de asemenea prezentate.În elaborarea procedurii a fost ales ca model de analiză Avocatul Poporului având o dublă perspectivă. Pe de o parte, Avocatul Poporului este o instituţie publică centrală care urmăreşte în general punerea corectă în aplicare a legislaţiei de către autorităţile administraţiei publice în raport cu persoanele fizice. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile desfăşoară o serie de proceduri care sunt descrise de legislaţia în vigoare şi trebuie utilizate în totalitate potrivit scopului avut în vedere de legiuitor.


• Îmbunătățirea cunoștințelor juridice ale cetățenilor privind procedurile juridice • Utilizarea tehnologiilor „judiciare”on-line • Nevoile speciale ale grupurilor vulnerabile • Accesul la asistență juridică; dreptul la un avocat. Limite legale


• Context general privind respectarea drepturilor fundamentale și a accesului la justiție • Asistența publică judiciară • Alte forme de asistență sau consiliere juridică oferite de stat pentru persoanele vulnerabile • Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de autoritățile publice locale pentru persoanele vulnerabile • Forme de asistență sau consiliere juridică oferite de organizații private pentru persoanele vulnerabile • Accesul la justiție și mijloacele alternative de soluționare a conflictelor • Principalele căi alternative rezolvare a litigiilor. Cadrul legislativ existent • Principalele căi de rezolvare a litigiilor administrative .


• Plângerile şi contestaţiile formulate de cetăţeni. Analiza juridică a legislaţiei doctrinare. • Relația cetățenilor cu instituțiile administrației publice locale și cu serviciile deconcentrate ale administrației publice centrale • Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Drept consfințit de Constituția României și de legile special • Analiza jurisprudenței în materia plângerilor și procedurilor prealabile obligatorii pentru introducerea unei cereri în contencios administrative • Bariere de acces la Curţile de contencios administrative • Aspecte legislative legate de barierele de acces la curțile de contencios administrativ: obligativitatea plângerii administrative prealabile (recursul grațios); taxele de timbre. • Analiza jurisprudenței Curții Europene a drepturilor omului (CEDO) și Curții Constituționale a României în materia accesului la justiție în România.