Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile pentru organizarea aplicării şi punerea efectivă în executare a legii în toate domeniile vieţii sociale ale comunităţilor locale. Este foarte posibil ca în exercitarea atribuţiilor lor, autorităţile să încalce, cu bună ştiinţă ori din eroare, drepturi ale particularilor.

În cazul în care persoanele vătămate se adresează autorităţii vinovate de încălcare, pentru o corectă soluţionare a plângerii trebuie cunoscute regulile procedurale de soluţionare a plângerii, dar şi legislaţia care guvernează fondul problemei.

În acest scop a fost elaborate modelul de procedură pentru autoritățile din administrația publică locală, ca parte a procedurilor de asistență și soluționare administrativă a plângerilor cetățenilor cu privire la abuzuri și nereguli.

Acest model îşi propune să ofere o sinteză a regulilor procedurale generale în legătură cu soluţionarea plângerilor, precum şi exemple de bune practici.Totodată, modelul oferă şi o sinteză a dispoziţiilor normative în principalele domenii de competenţă ale autorităţilor administraţiei locale, cu comentarii şi explicaţii. Exemple specifice de bune practici pentru prevenirea încălcării drepturilor particularilor, ori soluţionarea plângerilor acestora sunt de asemenea prezentate.

Procedura a fost realizată de Transparency International România în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377. Activitatea 7: Dezvoltarea modelelor de rezolvare alternativa a litigiilor administrative, prin dezvoltarea unor ghiduri si proceduri de soluționare a plângerilor administrative, recursurilor grațioase si ierarhice. Subactivitate 7.2: Elaborarea a 3 modele de proceduri de asistența si soluționare administrativa a plângerilor cetațenilor cu privire la abuzuri si nereguli.

Documentul astfel elaborat contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 4 al proiectului: prevenirea abuzurilor si a neregulilor din AP si sistemul judiciar, prin consolidarea metodelor alternative de soluționare si prevenire a litigiilor, în special recursul grațios si recursul ierarhic, pe baza a trei modele de proceduri administrative de asistența si soluționare a plângerilor cetațenilor cu privire la abuzuri si nereguli.

De asemenea, contribuie la îndeplinirea Rezultatului de proiect 7:Grad crescut de acces la justiție pentru cetațenii care sunt victime ale neregulilor si abuzului din administrația publica si sistemul judiciar, prin dezvoltatea si promovatea a 3 proceduri model de asistența si soluționare alternativa pe cale administrativa a plângerilor cetațenilor.

 

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – martie 2020.

 

Proiectul SIPOCA377 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!