Procedura privind raporturile dintre agentul constatator și persoanele implicate în acte de violență domestică, în vederea aplicării cât mai eficiente a procedurii administrative necontencioase cu privire la emiterea ordinului de protecție provizoriu. Procedura se dorește a fi un model de procedură de asistență și soluționare administrativă a plângerilor cetățenilor cu privire la abuzuri și nereguli pentru o autoritate a sistemului judiciar.

Procedura aminitită a fost realizată de Transparency International România în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377.

Tinând cont de faptul că în cadrul proiectului SIPOCA377 sunt vizate aspecte care urmăresc eficientizarea serviciilor de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție, în considerarea obiectivului asumat prin activitatea 7.2. din Proiect, care presupune elaborarea unor modele de procedură de asistență si soluționare administrativă a plângerilor, în dezvoltarea procedurilor reglementate deja prin Legea nr. 217/2003 și prin Ordinul comun nr. 146/2578/2018, experții au construit o serie de propuneri de eficientizare a activității polițiștilor în raporturile cu persoanele implicate în acte de violență domestică, având următoarele trei obiective:

  1. o mai bună protejare a victimei violenței în familie și a copiilor minori ai acesteia, dacă aceștia există;

  2. creșterea gradului de obiectivitate în culegerea de probe și informații necesare în vederea evaluării corecte a situației de fapt de către agenții de poliție;

  3. informarea completă și coerentă a victimei și a agresorului cu privire la consecințele de fapt și de drept pe care le presupun emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Documentul astfel elaborat contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 4 al proiectului: prevenirea abuzurilor si a neregulilor din AP si sistemul judiciar, prin consolidarea metodelor alternative de soluționare si prevenire a litigiilor, în special recursul grațios si recursul ierarhic, pe baza a trei modele de proceduri administrative de asistența si soluționare a plângerilor cetațenilor cu privire la abuzuri si nereguli.

De asemenea, contribuie la îndeplinirea Rezultatului de proiect 7:Grad crescut de acces la justiție pentru cetațenii care sunt victime ale neregulilor si abuzului din administrația publica si sistemul judiciar, prin dezvoltatea si promovatea a 3 proceduri model de asistența si soluționare alternativa pe cale administrativa a plângerilor cetațenilor.

 

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – martie 2020.

 

Proiectul SIPOCA377 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!