În cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție SIPOCA377 a fost elaborat „Studiul privind rezolvarea alternativă, pe cale administrativă, a litigiilor dintre cetățeni și administrația publică”.


 

Din cuprins:

  • Plângerile şi contestaţiile formulate de cetăţeni. Analiza juridică a legislaţiei doctrinare.

  • Relația cetățenilor cu instituțiile administrației publice locale și cu serviciile deconcentrate ale administrației publice centrale

  • Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Drept consfințit de Constituția României și de legile special

  • Analiza jurisprudenței în materia plângerilor și procedurilor prealabile obligatorii pentru introducerea unei cereri în contencios administrative

  • Bariere de acces la Curţile de contencios administrative

  • Aspecte legislative legate de barierele de acces la curțile de contencios administrativ: obligativitatea plângerii administrative prealabile (recursul grațios); taxele de timbre.

  • Analiza jurisprudenței Curții Europene a drepturilor omului (CEDO) și Curții Constituționale a României în materia accesului la justiție în România.


 

Materialul tipărit este disponibil la sediile celor 7 parteneri de proiect, iar varianta electronică a studiului poate fi descărcată gratuit de aici


Studiu privind rezolvarea alternativă, pe cale administrativă, a litigiilor dintre cetățeni și administrația publică - mp3

Ghid audio