Evaluarea percepţiei magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar, în vedera adoptării unor măsuri eficiente pentru consolidarea independenţei şi responsabilităţii magistraţilor şi eliminarea aspectelor negative care se manifestă la nivelul sistemului de justiţie din România.

Studiul este important dintr-o dublă perspectivă: pe de o parte sistemul judiciar românesc nu a mai cunoscut până în acest moment o evaluare a percepţiei magistraţilor asupra independenţei sau lipsei de independenţă şi a cauzelor care o determină, iar pe de alta parte concluziile studiului prezintă un potenţial important pentru elaborarea unor politici de reformă fundamentate pe informaţii provenite ‚de la sursă’.

Un accent aparte a fost pus pe relatiile functionale din interiorul sistemului de justitie si pe echilibrul puterilor in stat, cu precadere relatiile puterii judecatoresti cu puterea executiva, puterea legislativa si „puterea civila”.

Studiul si-a propus sa evidentieze perceptia magistratilor asupra independentei sistemului judiciar, asa cum este ea conturata din interiorul sistemului, fara a incerca sa pondereze sau sa concilieze pozitiile magistratilor cu cele ale formatorilor externi de opinie, mass-media, ONG-uri, lideri politici sau organizatii internationale.

Pentru a consulta continutul integral al Studiului apasati aici.