România este o ţară care se caracterizează în prezent printr-un nivel de corupţie ridicat, unde corupţia reprezintă, în fapt, folosirea abuzivă a puterii încredinţate, în scopul sati¬sfacerii unor interese personale sau de grup.

In acest context, pentru a aborda corupţia în mod eficient şi pe termen lung, trebuie examinate fiecare dintre instituţiile şi practicile prevăzute de Sistemul Naţional de Integritate, diferitele legături dintre ele, într-o viziune integratoare, capabilă să determine ce acţiuni de remediere sunt necesare.

Scopul final al consolidării oricărui Sistemului Naţional de Integritate, prin întărirea tuturor elementelor lui, este transformarea corupţiei într-o întreprindere cu risc maxim şi pro¬fit minim. Se acţionează în sensul prevenirii apariţiei şi proliferării corupţiei.

Considerăm că şcoala ar trebui să se afle printre pilonii Sistemului Naţional de Inte¬gritate, pentru că toţi beneficiarii sistemului educaţional se regăsesc apoi în funcţii de care depinde buna funcţionare a oricăruia dintre ceilalţi piloni.

descarca