Democraţia, statul de drept, buna guverna¬re şi calitatea vieţii rămân cuvinte lipsite de sens dacă nu sunt corelate cu alegeri libere şi corecte. Corupţia electorală este forma cea mai răspândită prin care voinţa electoratului este distorsionată, controlată şi falsificată. Uneori, fără a interveni direct, alteori sub forma mitei electorale la care votantul este parte şi complice, partidele politice pot să denatureze valori ca dreptatea, echitatea, dreptul la exprimare şi la opinie, pot să de¬moleze fundamentul unei ţări şi pe cetăţenii ei şi pot arunca în derizoriu suveranitatea poporului atunci când guvernează.

Măsurile prevăzute în documentul de faţă, menite să prevină şi să sancţioneze neregulile apărute nu şi-au găsit loc în procesul decizio¬nal aferent cadrului electoral.

In acest context, Transparency International România identifică o serie de vulnerabilităţi şi propune măsuri pentru a lupta cu corupţia electorală.

 

 

descarca