Transparenţa reprezintă unul dintre elementele centrale ale sistemului de finanţare a partidelor politice care poate genera pe termen lung creşterea încrederii publicului în partidele politice şi politicieni.

Pentru menţinerea şi creşterea încrederii publicului în partidele politice se impune aplicarea unor reguli şi standarde coerente şi clare care să reglementeze modul şi instrumentele de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale. Acestea, din perspectiva Consiliului Europei, trebuie să se bazeze pe un set de principii generale (conform Recomandării Rec (2003)4 a Comitetului de Miniştri cu privire la reguli comune împotriva corupţiei în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale), care vizează: sursele externe de finanţare, cheltuielile din campaniile electorale, transparenţa, monitorizarea independentă, sancţiuni.

 

 

descarca