Raportul a rezultat in cadrul proiectului Crearea unei reţele naţionale de ONG-uri cu scopul monitorizării integrităţii utilizării fondurilor structurale post-aderare în România  prin stabilirea unui mecanism, alternativ celui public, de monitorizare continuă a modului de utilizare a fondurilor europene

Monitorizarea a avut în vedere, evaluarea respectării standardelor de integritate în  administrarea  fondurilor  structurale  de  către instituţiile şi  autorităţile  publice  la  nivel  central,  care  au  competenţe  de  coordonare şi  gestionare  a  asistenţei  structurale, dar  mai  ales  de  către beneficiarii  eligibili  ai  finanţării nerambursabile,   din   administraţia   publică   locală,   Consiliile   Judeţene şi   Asociaţiile   de   dezvoltarea intercomunitară.

 

 

 

descarca