Scopul proiectului:

Întărirea rolului societăţii civile în susţinerea statului de drept prin sprijinirea utilizării în condiţii de integritate a fondurilor structurale post-aderare în Romania.

Perioada de implementare: 

decembrie 2007 – septembrie 2008

Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

 • 1 reţea de minim 16 ONG-uri;
 • 1 Ghid de integritate în execuţia contractelor derulate cu fonduri europene;
 • 16 de reprezentanţi ai ONG-urilor din 8 regiuni de dezvoltare instruiţi;
 • 1 suport de training;
 • 1 sesiune de intruire pentru reprezentanţii ONG-urilor locale;
 • 1 raport de monitorizare a intergităţii fondurilor structurale dupa 1 ianuarie 2007 la nivel naţional şi regional;
 • 1000 de ghiduri de integritate publicate şi distribuite;
 • 1 site dedicat integrităţii în contractarea şi cheltuirea banilor europeni;
 • 1 politica şi o strategie în vederea creşteri integrităţii folosirii fondurilor structurale în România;
 • 1 conferinţă de presă

Descarca Raport de Monitorizare a gestiunii fondurilor structurale în România (pdf)

Rolul organizaţiei:

 • Crearea unei reţele naţională de ONG-uri cu capacitate de a monitoriza contractarea şi cheltuirea fondurilor post-aderare
 • Stabilirea unui mecanism, alternativ celui public, de monitorizare continuă a modului de utilizare a fondurilor europene

Costul proiectului:
€ 40 150

Finanţatori:
PHARE 2005