Acest ghid a fost elaborat de Transparency International România în cadrul proiectului PHARE RO /2004/016-772.01.05.03 - Îmbunătăţirea luptei împotriva corupţiei - pentru Ministerul Justiţiei

Documentul cuprinde o serie de propuneri şi sugestii pentru managementul sistemului  judiciar.  Scopul  principal  al  acestora  este  să  permită  sistemului  de  justiţie  românesc  să-şi îmbunătăţească randamentul în ceea ce priveşte eficienţa, eficacitatea şi calitatea

 

 

descarca