Acest ghid a fost elaborate în cadrul proiectului “Crearea unei reţele naţionale de ONG-uri cu scopul monitorizării integrităţii utilizării fondurilor structurale post-aderare în România”, finanţat prin programul PHARE 2005 al Uniunii Europene.

Ghidul vine   în   sprijinul   societăţii   civile,   instituţiilor şi autorităţilor  publice  la  nivel  central  şi  local,  precum  şi  a  publicului  larg,  prin  informare şi conştientizare  asupra  importanţei absorbţiei  eficiente şi  în  condiţii de integritate a fondurilor europene alocate României. 

 

 

descarca