Dreptul la asistenţă judiciară gratuită este parte indispensabilă a garanţiilor dreptului la un proces echitabil. Esenţa acestui drept constă în faptul că o persoană poate beneficia de scutiri sau înlesniri privind cheltuielile respective ori poate fi asistată sau reprezentată de un avocat fără a fi obligată să achite cheltuielile asociate cu serviciile acestuia.

Acest ghid a fost elaborat de Galway Development Services International, The Legal Board Ireland si Transparency International Romania si a fost finantat prin programul PHARE

 

descara