Integritatea in mediul de afaceri din Romania. Cercetare asupra mecanismelor de instituţionalizare a eticii în companii, 2011 (19 decembrie 2011)

Studiul intitulat „Integritatea în mediul de afaceri din România” a fost editat de Transparecy International-Romania la data 19.12.2011. Metodologia folosită de echipa de cercetare a presupus aplicarea de chestionare și realizarea unei serii de interviuri cu unii dintre cei mai importanți reprezentanți ai mediului de afaceri din România, angajați în sectoare de activitate supuse unui înalt risc de abatere de la normele de integritate. Pentru o cât mai bună reprezentativitate au fost avute în vedere 636 de companii locale, regionale și internaționale care desfășoară operațiuni în 74 de industrii, cele mai multe dintre ele în proprietate privată. Managementul acestor agenți economici a furnizat informații referitoare la aproximativ 40 de subiecte relevante temei proiectului și acestei cercetări în mod particular.

Analiza cantitativă şi calitativă a fost secondată de  o investigare a transparenței companiilor prin respectarea prevederilor legale care presupun publicarea rapoartelor anuale de activitate financiara dar și publicarea rapoartelor cu privire la activitatea de responsabilitate sociala corporatista.

Acest studiu reprezintă o diagnoză valoroasă pentru realizarea analizei de nevoi a grupului țintă și a ghidului de training folosite ulterior în conceperea materialelor de training. La stabilirea temei de cercetare au luat parte managerul de proiect, expertul în cercetare, si specialistul in strategii de CSR ale companiilor din Romania.

Studiul a fost prezentat publicului în cadrul conferinței de lansare organizată în data de 19 decembrie 2011 la care au participat reprezentanți ai presei, ai societății civile și ai companiilor care au acceptat să facă parte din consiliul de administrație al centrului de resurse ”Centrul pentru Integritate în Business” (CIB).

În aceeași perioadă, experții specializați au colaborat la elaborarea unui ghid ”Ghid practic pentru stabilirea unui dialog constructiv între reprezentanţii naţiunii şi cetăţeni”, document de poziție cuprinzând indicații asupra modului de construire a unui dialog orientat către creșterea gradului de integritate și transparența în relația dintre părțile interesate.

descarcă studiul [PDF]