Pentru fundamentarea activităților de conștientizare si de formare, este vital ca aceste acțiuni să se bazeze pe cercetări în domeniile relevante pentru obiectivele proiectului: responsabilitate socială, integritate în mediul de afaceri şi dialog social. Astfel, acest prim studiu care a fost lansat in septembrie 2011 a pornit de la o analiză generală a mediului de afaceri din România, a cadrului de dialog social și a impactului pe care îl poate avea adoptarea generalizată a unor coduri de conduită în cadrul întreprinderilor, el urmând să definească și zonele tematice pe care trebuie să le abordeze celelalte viitoarele 5 studii.

Studiul intitulat „Instrumente şi tendinţe privind integritatea în mediul de afaceri” a utilizat ca metodologie  aplicarea de chestionare și interviuri cu unii dintre cei mai importanți reprezentanți ai mediului de afaceri din România, angajați în sectoare de activitate supuse unui înalt risc de abatere de la normele de integritate. Pentru o cât mai bună reprezentativitate au fost avuți în vedere agenți economici din Top 100 Ziarul Financiar, care acoperă 69 de sectoare economice.

Studiul a vizat o analiză a celor mai importante teme de etică și guvernanță corporatistă care preocupă oamenii de afaceri din România; de exemplu, modul cum funcționează instrumentele de guvernanță corporatistă în prevenția corupției în interiorul mediului de afaceri și în relația cu instituțiile statului, eficiența codurilor de etică la nivelul angajaților dar și al relațiilor cu furnizorii și clienții, etc. Temele care au reieșit în urma acestui prim studiu vor constitui direcțiile de abordare pentru studiile ulterioare.

descarcă studiul [PDF]