Raportul de cercetare a fost elaborat in cadrul proiectului Cresterea rolului sistemului judiciar in prevenirea coruptiei in mediul de afaceri

Raportul de cercetare formalizează rezultatele sondajului de opinie, care reprezintă o parte componentă a proiectului „Creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivel național Apelul III, Programul RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național – Arii Prioritare: Justiție și Afaceri Interne, implementat de Asociația Română pentru Transparență Transparency International România și Transparency International Norway. Proiectul anterior menționat își propune derularea unei campanii de advocacy și de promovare a politicilor anticorupție, conformitate și integritate în mediul de afaceri din România.

 


  descarca