Scop:
Proiectul îşi propune să promoveze soluţii şi instrumente, precum şi modele de bună practică aplicate în mediul de afaceri din Norvegia, care au drept efect reducerea vulnerabilităților la corupție, întărirea capacității companiilor de a evita acordarea de plăți de facilitare și situațiile în care pot fi șantajate.

Perioada de implementare:
1 August – 31 Decembrie 2016

Obiectiv:
Proiectul are ca obiectiv creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri. Proiectul își propune să realizeze o rețea de persoane și companii care înțeleg riscurile la care se expun și sancțiunile de care sunt pasibile pentru corupție sau concurență neloială și care aplică aceleași valori și standarde de integritate în plan profesional, astfel încât să le faciliteze colaborarea și să devină la rândul lor modele de integritate și conformitate pentru alte companii cu care interacționează în mediul de afaceri.

Activităţi:

 • Derularea unei campanii de advocacy și de promovare a politicilor anticorupție, conformitate și integritate în mediul de afaceri din România
 • ealizarea unui sondaj de opinie, cu scopul de a identifica valorile care stau la baza sectorului de afaceri din România, precum și comportamentul integru recunoscut de companiile care își derulează activitatea în România
 • Organizarea a trei conferințe regionale, organizate în trei centre economice reprezentative la nivel national
 • Elaborarea unui Ghid de bune practici dedicat mediului de afaceri românesc, pornind de la practica judiciară în materie de sancționare a companiilor pentru corupție a Transparency International Norvegia
 • Elaborarea unei propuneri de politică publică, document care va propune soluții practice desprinse din problemele și soluțiile identificare în cadrul dezbaterilor inclusiv de reprezentanții mediului de afaceri
 • Elaborarea unor articole publicate pe site-u asociatiei si in newsletter-ul bilunar al asociatiei.

Rezultate:

 • Un raport detaliat al rezultatelor sondajului de opinie care va oferi o imagine obiectivă asupra modului în care companiile care își derulează activitatea în România se raportează la valori, la integritate în desfășurarea activității
 • 3 Summituri de integritate, la care participă reprezentanti ai mediului de afaceri, ai sectorului public si a organizațiilor neguvernamentale, în cadrul cărora sunt prezentate metode și instrumente care pot ajuta dezvoltarea afacerilor, cu respectarea valorilor, eticii, integrității, transparenței și conformității.
 • O campanie de advocacy și de promovare a politicilor anticorupție, conformitate și integritate în mediul de afaceri din România.
 • Un ghid de bune practici dedicat mediului de afaceri românesc
 • O propunere de politica publica

descarca

GHID DE BUNE PRACTICI pentru mediul de afaceri

 • Context
 • Radiografia valorilor care stau la baza mediului de afaceri autohton
 • Percepţii şi practici organizaţionale
 • Acţiuni colective împotriva corupţiei
 • Cadrul legislativ specific, aplicabil la nivel naţional
 • Managementul riscurilor – soluţii eficiente
 • Riscuri de (ne)conformitate – mecanisme de identificare şi evaluare
 • Concepte aplicabile pentru derularea de afaceri integre
 • Programul anticorupţie la nivel de companie – scop şi beneficii
 • Soluţii şi recomandări Transparency International Romania
 • Exemple de bună practică

descarcă documentul [PDF]

descarca

Recomandări şi soluţii pentru implementarea 
standardelor anticorupţie în mediul de afaceri din România 
POLICY PAPER, Decembrie 2016

 • Context
 • Nevoile și vulnerabilitățile mediului de afaceri din România
 • Recomandări pentru mediul de afaceri
 • Recomandări pentru autoritățile publice
 • Recomandări pentru cetățeni și societatea civilă
 • Măsuri propuse mediului de afaceri din România

descarcă documentul [PDF]

descarca

Opțiuni valorice pentru un mediu antreprenorial integru
Raport de cercetare

Raportul de cercetare formalizează rezultatele sondajului de opinie, care reprezintă o parte componentă a proiectului „Creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivel național Apelul III, Programul RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național – Arii Prioritare: Justiție și Afaceri Interne, implementat de Asociația Română pentru Transparență Transparency International România și Transparency International Norway. Proiectul anterior menționat își propune derularea unei campanii de advocacy și de promovare a politicilor anticorupție, conformitate și integritate în mediul de afaceri din România.

descarcă documentul [PDF]

Chestionar on-line


Finanţator:Valoarea proiectului:
104,014.14 RON

parte a programului “Creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri”, finanţat din FONDUL PENTRU RELAŢII BILATERALE