Urbanismul este un proces tehnico-politic prin care se iau decizii cu privire la folosinţa tere-nurilor, cu precădere adresându-se celor din arealul urban.

Deşi practica de urbanism este fragmentată în spaţiul european, purtând mărturie pentru liniile distinctive care operează în sistemele naţionale, ea este unită prin grija de a sigura o participare a comunităţii la procesul de pla¬nificare. Toate sistemele legalo-urbanistice au ca principiu general al exerciţiului lor atenţia pentru respectarea integrală a voinţei comunităţii, iar virtuţile participării cetăţenilor Io procesul decizional în urbanism se desfăşoară pe următoarele coordonate:

  • Consolidarea democraţiei urbane
  • Accesibilitatea referinţelor concep¬tuale urbanistice
  • Eficientizarea procesului
  • Schimbare şi transformare

descarca