Scop:
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de mecanisme moderne, inovative şi aplicate pentru asigurarea dezvoltării condiţiei femeii în actuala structură a societăţii, printr-o abordare complexă a problematicii egalităţii de şanse. Proiectul vizează dezvoltarea unor trasee profesionale individuale şi personalizate dedicate femeilor, corelate cu nevoile acestora şi urmărind tendinţele de dezvoltare din piaţa muncii. Totodată, proiectul creează spațiul necesar, asigurând premise adecvate, pentru dezvoltarea capacitații a 450 de femei de a-şi înfiinţa şi conduce propria afacere şi formarea lor pentru a deveni promotoare ale integrităţii şi responsabilităţii în mediul privat. Proiectul va contribui la creşterea gradului de conştientizare a reprezentanţilor autorităţilor publice, mass-media şi societăţii civile cu privire la egalitatea de gen.

Perioada de implementare:
Mai 2014 – Octombrie 2015

Parteneri:
Proiect coordonat de Transparency International Romania

Obiectiv:

 • Creșterea oportunităților de angajare pentru 450 de femei, prin formarea în meseria de lucrător comercial
 • 450 de femei vor dobândi cunoştinţele şi instrumentele necesare pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri pe principiile integrităţii şi eticii în afaceri
 • Creşterea gradului de informare şi conştientizare a reprezentanţilor administraţiei publice, mass-media şi societăţii civile cu privire la principiul egalităţii de gen, pentru încurajarea eliminării stereotipurilor de gen
 • Construirea unei rețele de sprijin reciproc şi schimb de experienţă între membrele grupului ţintă, cu scopul consolidării principiului accesului egal pe piaţa muncii pentru femei
 • Creşterea numărului de femei asistate în iniţierea unei afaceri care au demarat o activitate independentă
 • Crearea unui centru pentru crearea de resurse în vederea asistării prin metode inovative a femeilor în iniţierea şi dezvoltarea antreprenorială şi asigurarea sustenabilităţii proiectului după finalizare

Activităţi:

 • Informare si promovare la nivelul celor 5 regiuni de implementare a obiectivelor şi activităţilor proiectului
 • Studiu cu privire la reflectarea egalităţii de şanse în legislaţia şi politicile publice româneşti
 • Campanie de conştientizare în scopul generării unei reţele de sprijin pentru crearea unei pieţe a muncii mai incluzive în general şi pentru antreprenoriatul feminin în special
 • Concursuri cu premii pentru iniţiative de combatere a inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi pe piaţa muncii
 • Un program de calificare lucrător în comerţ nivel 1
 • Centru de resurse pentru formare şi dezvoltare antreprenoriala de tip „one stop shop” promovând principiul egalităţii de şanse

Rezultate:

 • 2 conferinţe de presă cu 120 de participanţi fiecare
 • 10 roll-up-uri, 5 spidere şi 4 bannere
 • 1060 pliante, 1060 de afişe şi 1060 flyer-acordeon
 • 1 clip video şi 1 clip audio
 • 10 articole de promovare în reviste pentru femei, afişate în publicitate on-line
 • 1 pagina web a proiectului
 • 1 catalog cu poveşti de succes
 • 1 studiu
 • 18 ateliere de lucru de 2 zile
 • 2 suporturi curs
 • 4 concursuri iniţiate cu 56 de premii
 • 50 de femei beneficiare de consultanţă
 • 20 activităţi independente constituite
 • 25 de femei care beneficiază de programul de mentorat
 • 5 evenimente de networking realizate cu 15 participante fiecare
 • 450 de participante

Valoarea proiectului:
11.973.580,00 RON

Finanţatori:
Uniunea Europeană – Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane