Una dintre priorităţile asumate de România prin Programul Naţional de Dezvoltare 2007- 2013 cu privire la sănătate (priorităţi care se suprapun şi cu cele ale Programului de Guvernare) sunt:    "creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile de sănătate", „îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical", „transparenţa decizională în scopul creşterii eficienţei în utilizarea resurselor alocate şi în eliminarea pagubelor şi a actelor de corupţie" şi "armonizarea legislativă şi administrativă cu sistemele de sănătate din statele Uniunii Europene".

In vederea atingerii acestor obiective în continuare avem formulate propuneri ce au ca scop promovarea integrităţii, responsabilităţii, transparenţei şi reducerea vulnerabilităţilor la corupţie în sistemul de sănătate publică. Identificând şi analizând ceea ce am considerat a fi cele mai importante arii problematice din acest sistem, am urmărit evidenţierea factorilor de risc care duc la apariţia acestora şi oferirea unor recomandări pentru diminuarea lor.

 

 

descarca