Romanian

Ziua Internationala Anticoruptie


Statele Părţi […] preocupate de gravitatea problemelor pe care le pune corupţia şi de ameninţarea pe care aceasta o constituie pentru stabilitatea şi siguranţa societăţilor, subminând instituţiile şi valorile democratice, valorile etice şi justiţia, şi compromiţând dezvoltarea durabilă şi statul de drept, […] adoptă prezenta Convenţie a Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei.
Preambulul Convenţiei ONU împotriva Corupţiei,
Ratificată de România prin Legea nr. 365/2004

English