acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
 media  servicii  proiecte  politici si studii  publicatii  centru  training                                     Romana English
acasa > media > TI-RO newsletter
media  TI-RO newsletter     Tipareşte aceasta pagina
Newsletter
descarca
#CompetitionLaw
Newsletter nr. 5 / 2019


descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 17 / Mai 2018
Atenţie la noile schimbări aduse legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 16 / Aprilie 2018
Dan Vlădescu: Societatea civilă are un rol major în derularea procedurilor de achiziţii publice

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 15 / Martie 2018
Schimbările pe care Pactele de Integritate le aduc în procedurile de achiziţii publice

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 14 / Februarie 2018
Modalităţi prin care operatorii economici pot adera la Pactele de Integritate

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 13 / Ianuarie 2018
Trei instituţii publice au semnat Pacte de Integritate pe proiecte cu fonduri europene

descarca
#CompetitionLaw
Newsletter nr. 4 / 2018


descarca
#CompetitionLaw
Newsletter nr. 3 / 2018


descarca
#CompetitionLaw
Newsletter nr. 2 / 2018


descarca
#CompetitionLaw
Newsletter nr. 1 / 2018


descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 12 / Noiembrie 2017
Măsuri la nivelul UE pentru promovarea unei culturi a integrităţii în achiziţiile publice

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 11 / Octombrie 2017
Conflictul de interese - o provocare a legislației naționale

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 10 / Septembrie 2017
Bune practici: Ministerul Educaţiei îşi asumă Pactul de Integritate în monitorizarea achiziţiilor publice

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 9/August 2017
Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș: Transparentizarea cu orice preţ în achizițiile publice este necesară

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 8/Iulie 2017
Monitorii externi trebuie să înțeleagă foarte bine sistemul legislativ aplicabil pentru a putea depista nereguli

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 7/Iunie 2017
Structura Pactelor de Integritate

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 6/ Mai 2017
Principii pentru buna derulare a achiziţiilor publice

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 5/ Aprilie 2017
Riscurile de corupție în achizițiile publice

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 4/ Februarie 2017
Beneficiile implementării Pactelor de Integritate

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 3/ Ianuarie 2017
Momentul oportun pentru derularea Pactului de Integritate în achiziţia publică

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 2/ Ianuarie 2017
De ce este important ca instituțiile publice să semneze Pacte de Integritate?

descarca
Numărul 6, 2016: SUMMITURILE DE INTEGRITATE PENTRU PROSPERITATE.
Recomandări și soluții pentru implementa-rea standardelor anticorupție în mediul de afaceri
 1. SUMMITURILE DE INTEGRITATE PENTRU PROSPERITATE
 2. SUMMITUL DE LA CONSTANȚA
 3. SUMMITUL DE LA BRAȘOV
 4. SUMMITUL DE LA BUCUREȘTI
 5. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ
 6. Program anticorupţie la nivel de companie, propus de Transparency International Norvegia
 7. RECOMANDĂRI ȘI SOLUȚII PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR ANTICORUPȚIE ÎN MEDIUL DE AFACERI

descarca
Numărul 5, 2016: Reglementări și bune practici anticorupție în mediul de afaceri
 1. Reglementări europene pentru prevenirea corupției în mediul privat p
 2. Cadrul legislativ național pentru combaterea corupției în sectorul privat
 3. Cadrul normativ norvegian în domeniul combaterii corupției
 4. Summitul de Integritate pentru Prosperitate
 5. Referințe

descarca
Numărul 4, 2016: Anticorupție în mediul de afaceri.Instrumente și bune practici internaționale
 1. Viziunea Transparency International România pentru un mediul de afaceri integru
 2. Barometrul Global al Corupției
 3. Cadrul normativ și instituțional norvegian de prevenire și combatere a corupției
 4. Evenimente
 5. Referințe

descarca
#IntegrityPactsRO
Newsletter nr. 1/ Decembrie 2016
Ce este un pact de integritate?
descarca
Numărul 3, 2016: Avertizarea de integritate: semnalarea neregulilor la locul de muncă în sfera publică
 1. Modalităţi de protecție a avertizorilor de integritate
 2. Rolul comisiilor de disciplină
 3. EVENIMENTE: Ateliere de lucru - avertizarea de integritate

descarca
Numărul 2, 2016: Protecția avertizorilor de integritate în mediul privat
 1. EDITORIAL: Protecția persoanelor care semnalează corupția
 2. PRINCIPII GENERALE: Principiile generale Transparency International pentru protecția avertizorilor de integritate
 3. LEGISLAȚIE INTERNAȚIONALĂ: Legislație internațională și recomandări pentru protecția avertizorilor de integritate
 4. EVENIMENTE: Ateliere de lucru - avertizarea de integritate

descarca
Numărul 1, 2016: Combaterea corupției în mediul de afaceri
 1. LEGISLAȚIE UE: Reglementări europene pentru prevenirea corupției în mediul privat
 2. LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ: Cadrul legislativ național pentru combaterea corupției în sectorul privat
 3. LINSTRUMENTE ANTICORUPȚIE: Sancțiuni și stimulente anticorupție pentru mediul de afaceri

descarca
Numărul 18, 2015: Instrumente Anticorupție - prevenirea conflictelor de interese
 1. CONTEXT ȘI INSTRUMENTE: conflictele de interese
 2. DREPTUL COMUNITAR: Conflicte de interese și incompatibilități
 3. LEGISLAȚIA NAȚIONALA: Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor europene
 4. RECOMANDĂRI & REGLEMENTĂRI EUROPENE: Raportul UE Anticorupție - ce arată raportul despre conflictele de interese
 5. RECOMANDĂRI & REGLEMENTĂRI EUROPENE: Codul de Conduită pentru parteneriat în gestionarea fondurilor europene

descarca
Numărul 17, 2015: Etică și eficiență în sistemul medical
 1. Sistemul de sănătate în contextul național
 2. Sănătatea în context internațional : ce arată Indexul european și ce putem învăța de la alte state?
 3. Pachetul de servicii Transparency International România pentru mediul de afaceri

descarca
Numărul 16, 2015: Transparenta corporativă: raportarea publică defalcată pe țări
 1. Introducere: Directiva pentru drepturile acționarilor, raportarea publică defalcată pe țări
 2. PROCESE DECIZIONALE UE: Președintele Comisiei, Junker trebuie să susțină monitorizarea publică a taxelor și impozitelor plătite de multinaționale
 3. ACȚIUNI TRANSPARENCY INTERNATIONAL: Advocacy TI pentru promovarea transparenței corporative

descarca
Numărul 15, 2015: Corupția în problemele de mediu
 1. Editorial: Corupția în problemele de mediu
 2. Legislație: Proiect de lege privind achizițiile publice
 3. Bune practici: Recomandări internaționale pentru combaterea corupției în sectorul forestier
 4. Știri și evenimente : Conferința ONU privind schimbarea climatică ; Planul național de acțiune privind schimbările climatice

descarca
Numărul 14, 2015: Cadrul legislativ al achizițiilor publice
 1. Editorial: Noul cadru legislativ și instituțional privind achizițiile publice
 2. Legislație: Proiect de lege privind achizițiile publice
 3. Bune practici: Recomandări Transparency International pentru prevenirea corupției în achizițiile publice
 4. Știri și evenimente : Amendamentele pentru transparența corporativă aprobate de Parlamentul European

descarca
Numărul 13, 2015: Rolul instituțiilor financiare în combaterea spălării banilor
 1. Editorial: UE și Elveția încheie acord pentru accesul la informațiile bancare
 2. Legislație: Cadrul European pentru combaterea spălării banilor
 3. Bune practici: Recomandări Transparency International
 4. Știri și evenimente : Transparency International România în ghidul Global Compact al Națiunilor Unite

descarca
Numărul 12, 2015: Serviciile de informații în echilibrul interinstituțional
 1. Editorial: Despre nevoia de echilibru între instituțiile statului
 2. Legislație: Funcționarea serviciilor de informații – standarde internaționale și bune practici
 3. Bune practici: Concluzii și recomandări pentru echilibru
 4. Știri și evenimente: Scrisoare deschisă

descarca
Numărul 11, 2015: Transparența corporativă în spațiul european
 1. Editorial: Transparența fiscală dezbătută în Parlamentul European
 2. Legislație: Directiva europeană privind raportarea non-financiară
 3. Bune practici: Transparența în raportarea corporativă recomandări Transparency International
 4. Evenimente Transparency International: Știri și evenimente

descarca
Numărul 10, 2015: Gestionarea bunurilor confiscate
 1. Editorial: Gestionarea bunurilor confiscate - provocări & soluții
 2. Legislație: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Sechestrate - proiect de lege
 3. Bune practici: Propuneri de amendamente
 4. Evenimente Transparency International: „Captează Corupția” - Concurs Internațional de Fotografie

descarca
Numărul 9, 2015: Pactele de Integritate - un instrument pentru prevenirea corupției
 1. Editorial: Instrumente pentru reducerea corupției în achizițiile publice
 2. Studiu de caz: Argentina - Pactul de Integritate al orașului Moron
 3. Bune practici: Când trebuie implementate Pactele de Integritate
 4. Evenimente Transparency International

descarca
Numărul 8, 2015: Citizen journalism & social media
 1. Editorial: Social media ca mijloc de exprimare - libertăți și riscuri
 2. Legislație: Libera exprimare online - reglementări internaționale
 3. Bune practici: OSCE - schimbări aduse de social media
 4. Special: Social media & zonele de conflict
 5. Special: Citizen journalism
 6. Evenimente Transparency International

descarca
Numărul 7, 2015: FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE
 1. Editorial: Transparență & costuri în campania electorală
 2. Legislație: finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
 3. Bune practici: Raport GRECO – transparența finanțării partidelor
 4. Evenimente Transparency International

descarca
Numărul 6, 2015: ALAC - Asistență Legală Anti-Corupție
Implică-te, raportează corupția!
 1. Editorial: ALAC Asistență Legală Anti-Corupție
 2. Legistație: Protecția celor care semnalează corupția
 3. Bune practici: Principii pentru Whisleblowing la nivelul UE
 4. Evenimete: Contribuția ALAC România la schimbare

descarca
Numărul 5, 2015: Administrația publică în perspectiva Europa 2020
 1. Editorial: eficiența administrației publice
 2. Legislație: Strategia pentru administrația publică
 3. Bune practici: Raportul de țară pentru România în cadrul semestrului european
 4. Evenimente: Următorii pași în cadrul semestrului european

descarca
Numărul 4, 2015: Etica în sistemul medical
 1. Editorial: Etica în relația dintre medic și pacient
 2. Legislație: Noi reguli pentru managementul calității
 3. Special: Interviu
 4. Bune practici: Pactul de integritate în sistemul sanitar românesc
 5. Evenimente: oportunități curente

descarca
Numărul 3, 2015: România la raport - MCV 2015
 1. Editorial: România la raport
 2. Legislație: Raportul MCV sub lupă
 3. Bune practici: Propuneri elaborate în câteva domenii cheie
 4. Evenimente: oportunități curente

descarca
Numărul 2, 2015: Organizații neguvernamentale
 1. Editorial: Tipuri de organizații neguvernamentale
 2. Legislație: Proiectul de lege privind economia socială – un act normativ controversat
 3. Bune practici: Zece recomandări pentru elaborarea unui cod de etică funcțional și practic
 4. Evenimente: Oportunități curente

descarca
Numărul 1, 2015: Integritatea academică
 1. Editorial: Importanța integrității academice
 2. Legislație: Ordonanța de urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării ştiințifice şi pentru modificarea unor acte normative
 3. Bune practici: Patru metode de păstrare a integrității academice
 4. Evenimente: Oportunități curente

Flash
descarca
Subiecte
 1. Strategia Naţională Anticorupţie 2011-2015
 2. Raportul intermediar al Comisiei Europene privind progresele României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV)
 3. Strategia Consiliului Naţional de Integritate 2011
 4. Mecanismul de promovare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 5. Modificări aduse Codului Muncii
 6. Noul Acord cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană
 7. Lupta împotriva corupţiei este un element esenţial pentru o creştere economică sustenabilă
 8. Absenţa transparenţei decizionale la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 9. Incompatibilităţile instituite de Legea Educaţiei
 10. Reorganizarea spitalelor

Subiecte

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale precum impozitarea veniturilor necunoscute
 2. Noua Lege a Avocaturii
 3. Legea de aprobare a OUG 76/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 4. Afirmațiile din interviul acordat de ministrul Teodor Baconschi unui cotidian central, unde şeful diplomației românești a declarat că MCV este folosit în alte domenii şi devine un handicap
  descarcă documentul [PDF}

   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
Stay Informed