• International Anti-Corruption Day

  States Parties [...] concerned about the seriousness of the problems posed by corruption and the threat it poses to the stability and safety of societies, undermining democratic institutions and values, ethical values ​​and justice, and compromising sustainable development and the rule of law [... ] adopts this United Nations Convention against Corruption.
  Preamble to the UN Convention against Corruption,
  Ratified by Romania through Law no. 365/2004

  English
 • Ziua Internationala Anticoruptie


  Statele Părţi […] preocupate de gravitatea problemelor pe care le pune corupţia şi de ameninţarea pe care aceasta o constituie pentru stabilitatea şi siguranţa societăţilor, subminând instituţiile şi valorile democratice, valorile etice şi justiţia, şi compromiţând dezvoltarea durabilă şi statul de drept, […] adoptă prezenta Convenţie a Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei.
  Preambulul Convenţiei ONU împotriva Corupţiei,
  Ratificată de România prin Legea nr. 365/2004

  English
 • Indicele de Perceptie a Coruptiei 2013 indica dezamagirea fata de deciziile politice.


  Actorii sociali iau atitudine în nume propriu

  Indicele de Percepție a Corupției (IPC), lansat astăzi de Transparency International, clasează România pe locul 69 din 177 de state analizate, cu 5 poziţii mai jos faţă de anul trecut. Scorul obţinut este de 43 de puncte din 100 (fără corupţie percepută), indicând de asemenea tendinţa descrescătoare înregistrată în acest an.

  English
 • Pact for Integrity and Transparency in Business

  The representatives of the business environment have founded today 29th of November 2013 the Pact for Integrity and Transparency in Business. The symbolic signing of the document was made by a group of representative companies from all economical branches, in the last day of the International Conference Integrity in Business: Key for sustainable and long term prosperity, organized by Transparency International Romania.

  English
 • Launching the Integrity and Transparency Pact

  Today, November 27, 2013, four Pacts for Integrity and Transparency for the academia, civil society, SMEs and the health sector have been taken. The pact was agreed at working meetings held during 2013 and assumed today by more than 60 representatives of various sectors during the first day of the international conference Integrity in Business: Key for sustainable and long-term prosperity, organized by Transparency International Romania.

  English
 • Lansarea Pactelor pentru Integritate si Transparenta


  Astăzi, 27 Noiembrie 2013, au fost asumate patru Pacte pentru Integritate și Transparență pentru mediul academic, societatea civilă, IMM-uri și sectorului sanitar. Pactele au fost agreate în întâlniri de lucru desfăşurate pe parcursul anului 2013 şi asumate astăzi de peste 60 de reprezentanţi ai diferitelor sectoare în cadrul primei zile a conferinţei internaţionale Integrity in Business: Key for sustainable and long term prosperity, organizată de Transparency International România.

  English

Pages