Conform Codului Penal în vigoare, fapta de abuz în serviciu este împărţită în trei infracţiuni distincte: abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în seviciu contra intereselor persoanei, şi abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.

Abuzul în serviciu contra intereselor publice este infracţiunea comisă de un funcţionar public atunci când, în mod intenţionat, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, nu îndeplineşte sau îndeplineşte în mod defectuos un act, fapt care afectează în mod negativ activitatea unui organ sau a unei instituţii de stat, sau aduce pagube patrimoniului acesteia.

Abuzul în serviciu contra intereselor publice este infracţiunea comisă de un funcţionar public atunci când, în mod intenţionat, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, nu îndeplineşte sau îndeplineşte în mod defectuos un act, fapt care afectează în mod negativ interesele legale ale unei persoane.

Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi este infracţiunea comisă de un funcţionar public atunci când îngrădeşte în mod intenţionat folosinţa sau exerciţiul drepturilor unui cetăţean sau când crează cu bună ştiinţă situaţii de inferioritate pentru un anumit cetăţean, pe bază de naţionalitate, rasă, sex, religie sau alt criteriu de discriminare.

Descarca