English

Responsabilitate sociala


Responsabilitatea socială este acea obligaţie morală a unui individ sau a unei instituţii de a acţiona în principal în beneficiul societăţii, pentru a păstra un echilibru între dezvoltarea economică şi bunăstarea societăţii şi a mediului înconjurător.

English

Raspunderea


Societatea în întregul ei, ca şi fiecare individ care intră în compunerea ei, simt nevoia de ordine şi siguranţă.

English

Curajul


Curajul este abilitatea de a confrunta frica, durerea, primejdia, incertitudinea şi intimidarea. El este cea mai importantă dintre virtuţi, căci pentru a poseda orice altă virtute trebuie să putem să o apărăm şi să o susţinem în faţa obstacolelor. Ea este, în esenţă, valoarea care le garantează pe toate celelalte.

English

Pages