Termenul de “avertizor de integritate” este unul care a apărut destul de recent în limba română. El este utilizat pentru a descrie acele persoane încadrate într-o instituţie publică sau care funcţionează din fonduri publice ori administrează bunuri sau resurse publice şi care sesizează cu bună credinţă încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

Avertizorii de integritate pot face sesizări de interes public cu bunăcredinţă, alternativ sau cumulativ, la nivelul entităţilor din cadrul instituţiei, autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea (de exemplu, şefului ierarhic al persoanei care a încălcat legea, conducătorului entităţii publice din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul entităţii publice din care face parte persoana care a încălcat legea) sau pot face sesizări entităţilor din afara instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea (ca de exemplu organelor judiciare, mass-mediei sau organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizaţiilor neguvernamentale.

Istoria saptamanii

Funcționara X, angajată în cadrul instituției publice Y, a formulat o sesizare, adresându-se unui ONG ce are ca obiect al activității avertizările în interes public, privind identificarea unor încălcări ale legii în cadrul instituției publice în care funcționara X își desfășoară activitatea,săvârșite de către persoanele cu funcții de conducere.

Având în vedere faptul că Funcționara X a sesizat anumite aspecte sancționate prin Legea 571/2004 privind avertizarea în interes public, aceasta a dobândit statutul de avertizor în interes public. Ca urmare a sesizării funcționarei, instituția Y a decis sancționarea sa pentru divulgarea de documente secrete și comportament inadecvat, aceasta din urmă fiind eliberată din funcție.

De asemenea, au fost depuse plângeri penale împotriva acesteia de către conducătorul Instituției Y, pentru divulgarea de documente secrete. Ca urmare a concedierii sale, Funcționara X a chemat în judecată instituția Y pentru eliberare ilegală din funcție.

Soluția instanței a fost reîncadrarea în funcție a funcționarei X (avertizor de integritate) și plata tuturor salariilor cuvenite perioadei în care aceasta a fost eliberată din funcție în mod ilegal și abuziv. 

În ceea ce privește instituția Y, a fost demarat un control al Curții de Conturi a României, care a constatat veridicitatea afirmațiilor funcționarei X, instituția fiind obligată la repararea prejudiciilor cauzate statului.

Descarca