Transparenţa este o valoare întâlnită într-o varietate de forme, în funcţie de domeniul în care este aplicată, dar care îşi păstrează acelaşi înţeles în toate; în ciuda diferenţelor de formă, fondul rămâne neschimbat. În esenţă, transparenţa este principiul conform căruia toate mecanismele de luare a unei decizii, precum şi factorii care o influenţează şi rezultatele obţinute, sunt vizibile celorlalţi.

Din punct de vedere social, transparenţa este valoarea socială a accesului publicului la informaţiile deţinute de către instituţiile publice. În comerţul internaţional, de exemplu, ea este unul dintre principiile oficiale ale OMC, cum că politicile şi reglementările unei ţări care afectează comerţul exterior trebuie să fie comunicate în mod clar partenerilor săi comerciali.

În domeniul bancar, unde secretivitatea este norma, transparenţa bancară şi dezvăluirea activităţii bancare sunt propuse pentru a preveni viitoare crize bancare, apariţia serviciilor bancare subterane şi a conturilor nepublicate, spălarea de bani, evaziunea fiscală, şi alte fraude.

În mass-media, transparenţa implică deschidere şi responsabilitate. Mass-media este considerată a fi mai credibilă atunci când sursele sale de informaţii sunt dezvăluite publicului, când metodele de distribuire ale acesteia sunt bine cunoscute, iar finanţarea producerii mass-media este la dispoziţia publicului.

În guvernare, transparenţa este reprezentată cel mai bine de doctrina guvernării deschise, acea doctrină care susţine că, pentru a permite o supraveghere publică eficientă a acestuia, cetăţenii au dreptul de acces la documentele şi procedurile guvernului în chestiunile de interes public. Transparenţa este un mijloc de responsabilizare a funcţionarilor publici şi de combatere a corupţiei, pe principiul că atunci când şedinţele de guvern sunt deschise presei şi publicului, bugetele şi situaţiile financiare pot fi revizuite de către oricine, iar legile, regulile şi deciziile sunt deschise pentru discuţii, există mai puţine şanse ca autorităţile să abuzeze de sistem în interesul lor propriu.

Transparenţa radicală este o metodă de management în care aproape toate luările de decizii sunt realizate în mod public. Toate documentele proiectului, toate argumentele pro şi contra unei propuneri, toate deciziile cu privire la procesul decizional în sine, şi toate deciziile finale, sunt făcute publice şi rămân arhivate public.

Bineînţeles, transparenţa nu este o valoare exclusivă a instituţiilor. Ea se regăseşte frecvent şi în comportamentul de zi cu zi al oamenilor.

Descarca