Societatea în întregul ei, ca şi fiecare individ care intră în compunerea ei, simt nevoia de ordine şi siguranţă.

Această nevoie este satisfăcută prin respectarea normelor morale, religioase, politice, juridice, pe baza cărora se realizează convieţuirea socială. Orice abatere de la aceste norme atrage după sine o răspundere corespunzătoare.

Conceptul de răspundere desemnează o reacţie de reprimare, venită din partea societăţii, faţă de o anumită acţiune umană, imputabilă, în principal individului. Sensul frecvent atribuit noţiunii de răspundere, indiferent de forma sub care se manifestă aceasta, este acea obligaţie de a suporta consecinţele nerespectării acestor reguli de conduită, obligație ce revine autorului faptei neconforme acestor reguli şi care poartă întotdeauna amprenta dezaprobării sociale.

 

 

Descarcare